Tööpakkumised

Tööpakkumised

AS Audentes on arenev ja kasvav ettevõte. Seetõttu vajame enda meeskonda professionaalseid, initsiatiivikaid, usaldusväärseid ja rõõmsameelseid inimesi. Kui Teil on soov asuda tööle meie juurde, siis soovitame tutvuda käimasolevate konkurssidega CV Online’i koduleheküljel.

Kui tunnete, et soovite oma teadmisi ja oskusi just Audenteses rakendada, kuid praegu aktiivseid konkursse käimas ei ole või Te ei leia enda jaoks sobivat tööpakkumist, siis saatke palun oma soovid ja elulookirjeldus Audentese personaliosakonnale e-posti aadressil personal@audentes.ee. Vabade kohtade olemasolul, kui need vastavad Teie kirjeldatud ootustele ja sobivad organisatsioonile, võtame kindlasti ühendust.

Keemiaopetaja_kuulutus_2017_koduleht2

Tookuulutus_inglise-keele-õpetaja_2017

Tookuulutus_Kehaliseopetaja_2017

Tookuulutus_Matemaatikaopetaja_2017

Audentese tookuulutus_algkooli_oppejuht_mai_2017

Tookuulutus_Klassiopetaja_2017_Audentes

 

 

Jalus