Tööpakkumised

Tööpakkumised

AS Audentes on arenev ja kasvav ettevõte. Seetõttu vajame enda meeskonda professionaalseid, initsiatiivikaid, usaldusväärseid ja rõõmsameelseid inimesi. Kui Teil on soov asuda tööle meie juurde, siis soovitame tutvuda käimasolevate konkurssidega CV Online’i koduleheküljel.

Kui tunnete, et soovite oma teadmisi ja oskusi just Audenteses rakendada, kuid praegu aktiivseid konkursse käimas ei ole või Te ei leia enda jaoks sobivat tööpakkumist, siis saatke palun oma soovid ja elulookirjeldus Audentese personaliosakonnale e-posti aadressil personal@audentes.ee. Vabade kohtade olemasolul, kui need vastavad Teie kirjeldatud ootustele ja sobivad organisatsioonile, võtame kindlasti ühendust.

Tookuulutus_Matemaatikaopetaja_20aug_2017

Töökuulutus_inglise-keele-õpetaja_20aug_2017

Tookuulutus_SG_kergejoustikutreener_2017_3

Tookuulutus_Tallinna_opilaskodu_administraator_2017

 

 

 

 

 

Jalus