fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

ERAKOOLI UUDISKIRI

1. septembril alustas tööd Audentese Rahvusvaheline Kool

18.10.2019

Selleks et lihtsustada asjaajamist, juhtimist ja arendustööd, tegutseb meie IB üksus alates septembrist eraldi õppeasutusena, kandes nimetust Audentese Rahvusvaheline Kool (Audentes International School).

Kaheksa aastat tagasi käivitas meie erakool gümnaasiumiastmes õppe, mis toimub International Baccalaureate’i (IB) diplomiprogrammi alusel. Audentese IB õpilaste arv on aastast aastasse suurenenud. Kui esimesel aastal asus selle õppekava alusel õppima viis noort, siis nüüdseks on õpilaste arv kasvanud poolesajani.
Rahvusvaheline IB õpe erineb Eesti haridussüsteemi gümnaasiumiõppest nii õppekeele ja -programmide kui ka tugiteenuste ning hindamis- ja eksamikorralduse poolest. Seda õppetööd reguleerivad rahvusvahelised õigusaktid ja IBO* eeskirjad.

Seltskond on rahvusvaheline
Sel õppeaastal osaleb meie diplomiprogrammis õpilasi näiteks järgmistest riikidest: Korea, Türgi, Aserbaidžaan, India, Venemaa, Läti, Kanada, Ukraina, Valgevene ja Eesti. Ligi neljandiku õppuritest moodustavad Eestisse tagasi pöörduvate perede noored, kes on enne õppinud näiteks Hiinas, Indias, Hispaanias, Mehhikos, Prantsusmaal vm.
Ka õpetajad on rahvusvahelise taustaga. Praegu töötab Audentese Rahvusvahelises Koolis 15 oma valdkonna spetsialisti, kelle hulgas on mehhiklasi, hispaanlasi, ukrainlasi, inglasi ja eestlasi.

Vilistlased õpivad edasi paljudes maades
IB haridus annab noorele valmisoleku õppida erilaadsetes kõrgkoolides. Paindlik õppekava ja individuaalne programm tagavad selle, et õpilane keskendub enim just nendele ainetele, mis toetavad tema karjäärivalikuid.

Viimasel kahel aastal on meie IB õppe vilistlased läinud edasi paljudesse ülikoolidesse üle maailma, et õppida väga eriilmeliste õppekavade järgi. Toome mõne näite:

  • California Polytechnic State University (California, USA), kommunikatsioon;
  • EU Business School (München, Saksamaa), rahvusvaheline äri;
  • University of Geneva (Genf, Šveits), majandus- ja juhtimisteaduskond;
  • Tartu Ülikool, geneetika ja biotehnoloogia;
  • Fordham University (New York, USA), film ja televisioon;
  • Tallinna Tehnikaülikool (TalTech), rakenduslik majandusteadus;
  • Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, ristmeedia filmis ja televisioonis;
  • Saxion University of Applied Sciences (Enschede, Holland), psühhoteraapia.

Selle aasta abiturientide seas on tulevased meedikud, insenerid, merebioloogid, juristid, finantsjuhid ja ärikorralduse eksperdid. Veel mõni kuu ja nad on oma keskkooliõpingute lõpusirgel.

Eriline programm
International Baccalaureate’i rahvusvaheline gümnaasiumi diplomiprogramm on Eesti haridust mitmekesistanud juba alates 2003. aastast, pakkudes õpilasele võimalikult paindlikku ainevalikut ja eneseteostuse võimalusi. Noor saab IB õppekava läbides mitu eelist: programm tugevdab rahvusvahelist üksteisemõistmist, toetab inimese terviklikku arengut ning vormib kriitilise arutlemise ja mõtlemise oskust.

2019/2020. õppeaastal sisaldab Audentese Rahvusvahelise Kooli IB diplomiprogramm alljärgnevaid õppeainerühmi:
1) „Language and literature“:
• kirjandus eesti, inglise ja vene keeles;
• korea, prantsuse ja türgi keel emakeelena;
2) „Language in acquisition“:
• inglise keel võõrkeelena;
• saksa, vene ja hispaania keel algajale;
3) „Individuals and society“: ajalugu, ärikorraldus;
4) „Scienses“: keemia, bioloogia, füüsika;
5) „Mathematics“: matemaatika;
6) „Visual arts“: visuaalne kunst.

Järjekordne vastuvõtt algab kevadel
Kuigi Audentese Rahvusvaheline Kool hakkab uusi õpilasi vastu võtma märtsis, oleme juba praegu pakkunud Audentese 9. klasside õppuritele võimalust osaleda IB õppe avatud tundides.

* IBO on rahvusvaheline bakalaureuseõppe organisatsioon (vt ibo.org), mis loodi 1968. aastal ja mille peakorter asub Haagis. 153 riigis tegutseb kokku 5000 IB kooli.

Jalus