fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

IB

IB õppes toimus loodusainete koostööprojekt Soome kooliga

31.03.2016

IB õppe Audentese ja Soome Etelä-Tapiolan Lukio kooli õpilaste vahel toimus märtsikuus loodusainete koostööprojekt – Group 4 Project. Meilt osales 13 ja Soomest 27 õpilast, kokku 40 noort.
Group 4 on IB Diplomiõppe füüsika, keemia ja bioloogia eksperimentaalse kursuseosa kohustuslik kümne tunnine meeskondlik tegevus, mis seob ühtse uuritava teema alla erinevaid loodusaineid õppivaid õpilasi. Selle aasta märksõnaks oli valgus ja kõik sellega seonduv.
Audentese koolis alanud esimeses planeerimisetapis oli vaja 5-6 liikmelistel gruppidel püstitada valgusega seotud teaduslik või tehnoloogiline uurimisküsimus. Töö käigus tuli hinnata keskkonna, sotsiaalseid ja tehnoloogilisi mõjutusi ning mõista ühelt poolt uurimisvaldkondade piirituid võimalusi ja teisalt arvestada uurimistööd piiravate asjaoludega.
Teises tegevusfaasis toimus vastavalt püstitatud uurimisküsimustele ja tegevusplaanile eksperimentaalne töö, kus kasutati nii füüsikalisi, bioloogilisi kui ka keemilisi uurimismeetodeid. Õpilaste käsutuses oli rikkalik Vernieri andmeloggerite arsenal. Lisaks oli võimalus kasutada kümneid andureid: UV-kiirguse-, temperatuuri-, valguse sensoreid jpt. optilisi mõõteseadmeid ning keemiaklassi reaktiive. Kuna Soome IB koolis ei õpetata keemiat, oli soome õpilaste seas väga populaarne meie keemia klass ja kemikaalidega „võlumise“ tulemusel jagus välku, pauku ning valgust küllaga.
Tegevuste kolmas faas: enese- ja kaaslaste hindamise, kokkuvõtete ja tulemuste esitlemine jätkus Soomes. Õpilased jagasid oma uurimistulemusi, analüüsisid oma töö tugevusi ja nõrkusi ning esitlesid oma põnevaid avastusi.
Kokkuvõttes võib G4 projekti meenutada suure tänutundega. Tänu Soome kooli ja meie õpilaste avatusele ning aktiivsusele, oli tegemist rikastava ja meeldejääva üritusega. Õpilased õppisid sellest, et tänapäevane teadusetegemine ei ole üksi nurgas nokitsemine või tuupimine, vaid see võib olla haarav, ennast ületama sundiv, vaimustav ja arendav meeskonnatöö.
Tõelise teaduse tegemine ei ole töö, see on põnev elustiil, elamise ja olemise viis. Suur õnn ei ole mitte omada palju asju, vaid olla võimeline mõtlema ja lahendama keerukaid probleeme ja looma uusi teadmisi ning väärtusi koos oma sõpradega.

Jalus