fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

SPORDIGÜMNAASIUMI UUDISKIRI

2020. aasta uurimistööd

03.06.2020

Sel aastal kaitses spordigümnaasiumis oma uurimistööd 55 õpilast. Töid olid väga erinevatel teemadel: suur osa seondus spordi ja tervisega, väga palju tehti ka praktilisi töid: korraldati loodusvaatlus, infotund kaasõpilastele ja lõpuball, loodi tennisepallidest kunstiteos ning anti välja luulekogu.

Uurimistöö protsess kestab terve aasta ja on aasta-aastalt üsna sarnane. Kui esimesel kollokviumil kõlab nii mõnegi õpilase hääl ebakindlalt, siis teekonna lõpuks saavutavad kõik enesekindluse ja koguvad avaliku esinemise oskusi.
Sel korral väärib eraldi märkimist asjaolu, et distantsõppe tõttu toimus kaitsmine veebikoosoleku vormis. Kasutasime selleks Zoomi platvormi, mis võimaldab omavahel suhelda ja esitlusi jagada. Õpilased olid kaitsmiseks hästi valmistunud ja tulid selle ebatavalise olukorraga väga edukalt toime.
Tutvustame mõnd tänavuste uurimistööde eredamat näidet.

„Metskitsede talvine lisasöötmine ja toitumiseelistused Niitväljal“
Autor: Helena Loos
See praktiline, loodusega seotud töö on hea näide, kuidas plaanid looduse tahtel muutuvad ja kuidas autor peab oma töös olema paindlik. Kui ikka lund ei ole, siis ei saa talvist lisatoitmist plaanide järgi teostada.
Helenat huvitas see teema sügavalt ja ta ei pidanud paljuks ka välitöid teha. Need olid küllaltki mahukad. Muu hulgas oli tal vaja suhelda Keila Jahiseltsi inimestega ja nendega oma tegevused kooskõlastada.

„Päevikuraamis luulekogu“
Autor: Pippi Lotta Enok
See uurimistöö teema ei vajanud pikka kaalumist: luule lummab Pippit, riimid ja rütm saadavad ka tema argitegemisi. Töö autorit inspireerib elukeskkond: loodus, pere, sõbrad ja elufilosoofia. Tema luuletused tunduvad lihtsad ja siirad, ent kirjutaja kogetust saab osa iga lugeja, need read puudutavad hinge.
Praktilise töö raames pani Pippi kooliaasta jooksul kirja vabas vormis päeviku kujul luuleread ja koostas nendest tekstitöötlusprogrammis luulekogu. Rakendades varem kunstikoolis õpitud tehnikaid, illustreeris ta ka luulekogu esikaane ise.
Praktilise töö osas kirjutas autor lähemalt ka luulekogu valmimise protsessist. Teoorias seostas ta oma praktilise töö enda teadmistega luulemetoodika valdkonnast ja üldisest kirjutamisest.
Kõige väärtuslikumaks kogemuseks pidas autor luulekogu valmimisprotsessi läbimist.
Tähelepanu väärib asjaolu, et Pippi luulet on märgatud ka väljaspool kooli: ta on osalenud edukalt mitmel luulekonkursil ja tema luuletus „Kas sina tead?“ avaldati Eesti Vabariigi sünnipäeva ajal Eesti Presidendi Kersti Kaljulaidi veebilehel.

„Kunstiteose tegemine tennisepallidest“
Autor: Katriin Saar
Selle uurimistöö eesmärk oli luua kunstiteos, kasutades vanu materjale. Tennisistina teab Katriin seda, kui palju kulub iga päev tennisepalle. Sellest sündis soov luua nendest vanadest, mänguks kõlbmatutest pallidest midagi põnevat.
Reisidel nähtu ja kogetu põhjal tekkis autoril palju ideid, millest lõpuks kujunes otsus luua taaskasutusmaterjalist kunstiteos. Kõige enam meeldis Katriinile mõte teha portree läbi aegade parimast meestennisistist Roger Federerist. Kasutades eri programme ja tehnikaid, 1440 tennisepalli ning ca 50 töötundi, valmistas autor 2,7 × 3 m taiese.
See teos kogus tähelepanu ka meedias: Delfi video andis ülevaate Katriini taiese valmimisest ja isegi Eesti suuremad lehed kirjutasid sellest tööst. Kunstiteost ennast said kõik huvilised näha veebruaris toimunud Fed Cupi ajal Tallinki tennisekeskuses.

„Väikeelamu energiakulud ja kokkuhoiu võimalused väikeelamu näitel“
Autor: Kasper Suurorg
See oli täiesti ebatavaliselt kõrgel tasemel suutlikkuse ja põhjalikkusega koostatud töö. Autor analüüsis ühe väikeelamu viimaste aastate kulusid, arvutas energiaklassi ja pakkus välja lahendused, mis viiksid selle hoone tänapäevaste energianõuetega kooskõlla.
Kasperi töö põhjal võime arvata, et meie koolist on sirgumas üks andekas ehitusinsener.

„Doping spordis“
Autor: Sofja Krivorukova
See teema kõnetab kindlasti kõiki meie spordigümnaasiumi õpilasi ja treenereid. Sofja tegi parima tulemuse saavutamiseks tihedat koostööd Eesti Antidopingu Ühinguga ja korraldas õpilastele infotunni, kus muu hulgas mängiti dopinguproovi võtmine reaalsete vahenditega läbi.
Töö käigus tegi Sofja õpilaste seas ka uuringu. Sellest selgus, et paljud meie õppursportlased kasutavad enda teadmata dopingut, milleks on sportlastele keelatud arstirohud. See paneb mõtlema …

Jalus