fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

HUVIKESKUSE UUDISKIRI

22 tublit jalgratturit said enda esimese juhiloa

31.05.2021

Audentese erakool peab väga oluliseks, et õpilased käituks liikluses ohutult. Seetõttu pakub huvikeskus õpilastele alates kolmandast klassist võimalust osaleda jalgratturi koolitusel.

See õppeaasta oli jalgratturi koolituse seisukohast erinev kõigist senistest aastatest: tavaliselt õpivad lapsed ju klassiruumis teooriat, lahendavad seal ühiselt harjutusteste ja arutlevad liiklusteemadel. Aga sellel kooliaastal said õpilased klassiruumis koos õppida ainult seitse nädalat, sest pärast huviharidusele kehtestatud piiranguid jätkasime jalgratturi koolitusega distantsõppel.

Õpilased, vanemad ja õpetaja pidid harjuma muutunud õppekorraldusega: edasi õpiti ning harjutati ekraani vahendusel. Lapsed olid aga kiired kohanejad ning peagi tehti veebi kaudu harjutusteste ja arutleti keerukamate liiklusolukordade üle. Lisaks eelnevale tegid lapsed veebi vahendusel ka teooriaeksami.

Meie õnneks leevendati huvihariduse piiranguid välistingimustes just siis, kui meil oli aeg alustada platsil ja tänaval harjutussõitudega.

Jalgratturi koolitus on ainuke huvikeskuse huviring, kus õppeaasta lõpus tuleb sooritada eksamid: nii teooria- kui ka sõidueksam, mille alusel antakse õpilasele jalgratta juhtimise õigus ja jalgratturi juhiluba. Kõik 22 jalgratturi koolitusel osalenud last läbisid nii teooria- kui ka sõidueksami edukalt.

Kiidame kõiki õpilasi, kes jätkasid usinalt õppimist ja eksamiks valmistumist distantsõppel. Suur aitäh ka vanematele, kes olid lastele selles toeks ja abiks.

Distantsõpe oli väljakutse meile kõigile, aga samal ajal parim näide kooli ja kodu koostööst.

Õnnitleme värskeid jalgratturi juhiloa omanikke. Ohutut liiklemist!

Jalus