fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

ERAKOOL

5. klassid lõimisid projektiga kunstiõpetust ja inglise keelt

04.06.2019

Sügisel rakendasid 5. ja 6. klassid lõimitud keele- ja aineõpet, et kunstnik Konrad Mäe elust ja tegemistest paremat ülevaadet saada. Nüüd, kooliaasta lõpus, toimus 5. klassidele veel üks inglise keele ja kunstiõpetuse lõiminguprojekt „Iga laps on kunstnik“, mis sai innustust Violet Lemay ilmekate illustratsioonidega lasteraamatust „100 Picassos“. Õpilasi juhendasid Jana Anton, Age Osik, Riina Rosenfeld ja Tiia Pällo.

Esmalt tutvuti Picassoga inglise keele tundides – vaadati teemakohaseid videoid ja loeti raamatut. Kogutud teadmiste põhjal valmisid plakatid ning tehti ettekandeid. Et inspireeriva kunstniku elu kooliperega jagada, tõlkisid 5.a klassi õpilased raamatu „100 Picassos“ inglise keelest eesti keelde. Õpiti, et oluline on tõlkida mõtet, mitte sõnu. Paljudele tuli üllatusena, et tõlkimiseks ei piisa vaid lähtekeele oskusest. Lisaks inglise keelele on ülioluline osata ennast eesti keeles selgelt ja täpselt väljendada. See osutus parajaks pähkliks, aga tegi ka palju nalja, sest tõlkevead on kerged tulema isegi siis, kui kõik sõnad on tuttavad. Hiljem koos teksti toimetades sai kokku ladus lugu, mida on huvitav lugeda nii suurtel kui väikestel koolikaaslastel.

Kunstiõpetuse tundides läheneti Picassole praktilisest küljest. Viljaka kunstnikuna katsetas Picasso palju erinevaid kunstitehnikaid ja -stiile. Muuhulgas on tuntud tema loomajoonistused, kus loomi kujutatakse vaid ühe joonega. Kuna meie suure koolimaja trepikodasid ehivad samuti ühejoone joonistused, proovisid ka viiendikud nendega kätt. Kooliaasta lõpuni kaunistab suure ja väikese koolimaja seinu näitus. Näha saab Violet Lemay raamatu eestikeelset tõlget ja Picasso loomingust inspireeritud ühejoone joonistusi.

Jalus