fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

ERAKOOL

7. klassid animeerisid aktuse Eesti-teemalised õppefilmid

11.03.2020

Veebruari kunstitundides said 7. klassid ülesande grupitööna valmistada Eesti sümboolika teemal animatsioonid „Lipp“, „Vapp“ ja „Hümn“. Õppefilmid ilmestasid Eesti vabariigile pühendatud aktust ja meenutasid õpilastele meie riigi sümboolikaga seonduvat. Vajaliku algmaterjali ja andmed aitas kokku panna ajalooõpetaja Pille Rohtla ning ajalootunnis korrati ja kinnistati õpetaja Kadi Aavikuga materjal üle.

Põhitöö algas kunstiõpetuse tundides õpetaja Tiia Pällo käe all. Loositi grupid ja teemad, igas klassis kolm gruppi ja kolm teemat, et animeerimisel oleks ka väike konkursi hõng, kelle film aktusel näitamisele pääseb. Tutvuti algmaterjalide ja ajalooliste faktidega, kirjutati ja joonistati storyboard ehk filmi pildilugu, mõeldi läbi erinevate kaadrite kompositsioonid ehk millal kasutada üld-, kesk- ja suurtplaani ning valiti helindamiseks tekstiosad.

Seejärel tuli otsustada animatsioonitehnika. Asuti tööle lamenukufilmiga, kus tegelased lõigatakse välja paberist ja nende paremaks liigutamiseks lõigatakse jalad, käed, pea eraldi lahti, plastiliini animatsioonidega, kus filmi loomiseks kasutatakse plastiliini, mis on mänguline ja paindlik materjal, ning piksillatsiooniga, kus filmi loomiseks kasutatakse tegelastena inimesi.

Tegelaste ja taustade tegemine oli põhjalik ja aeganõudev protsess, milles igal grupiliikmel tuli oma osa teostada. Oli arutelu ja vaidlemist ning tuli teha kompromisse, aga dekoratsioonid said igal grupil isemoodi vahvad ja loovad.

Animatsioonistuudiod pandi üles IV korruse koridori ja kunstiklassi. Animeerimiseks kasutati tahvelarvuteid ja Stop Motion Studio äppi. Fikseeriti kaamerad, pandi paika valgused ja võtteplatsid, igal grupil omamoodi. Avastamist, pusimist ja õhinat esimeste liikuma pandud piltide üle oli palju – kõik olid hingega asja kallal.

Animeerimisele järgnes montaaž, kus pannakse paika kaadrite pikkused ja tõstetakse õigesse järjekorda, et kokku saaks üks terviklik film. Vahva töölõik oli helindamine, kus grupi liikmed pidid teksti lugema, tegema hääli või lisama heli. Lõpptulemuseks tuli filmiprojekt teha filmiks, salvestada ja fail õpetajale saata. Oli aeganõudev, mitmekülgne, kuid põnev ja arendav tööprotsess. Õpilased said hea meeskonnatöö kogemuse.

Aktusele valisid ajaloo, eesti keele ja kunstiõpetajad esilinastuseks neli animatsiooni, kuigi tublid olid kõik grupid. Loodame, et nii mõnigi õpilane leidis endas üles huvi animatsiooni vastu.

Vaatan animatsioone

Jalus