fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

SPORDIGÜMNAASIUM

8. veebruaril toimus meie koolis DISAH projekti raames koolitus õpetajatele ja muuseumitöötajatele

26.06.2023

Koolituse viisid läbi Pille Rohtla Audentese erakoolist ja Kaari Siemer ERMist.

Koolitusel tutvustasime osalejatele projekti käigus valmivaid õppematerjale ning küsisime nende kohta tagasisidet ning parendusettepanekuid.

Esmalt tutvusid koolitusel viibijad digitaalsete õpimappidega (studyfolder) õpetajatele ja õpilastele. Õpimappide eesmärk on ette valmistada õpilasi ja õpetajaid osalemaks digitaalsel ajarännakul aastasse 1991, kuid neid saab veidi kohandades kasutada ka kõigi teiste ajarännakute ettevalmistamisel ja tagasisidestamisel.  

Kõigepealt tutvustati osalejatele õpimappide struktuuri, seejärel süvenesime sisusse.

Osalejad leidsid, et õpimapid on asjakohased, kergesti kasutatavad, konkreetsed. Ühtki parendusettepanekut õpimappidele ei tulnud. Mõnes mõttes oli selline tulemus ootuspärane, sest olime õpimappide sisu ja vormi, enne nende koostama asumist, korduvalt arutanud nii Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi liikmetega kui ka Eesti muuseumipedagoogidega.

Teise ülesandena asusime testima digitaalset ajarännakut 1991, kõigepealt tutvustasime ajarännaku struktuuri ning vaatasime koos rollide videoklippe ning arutasime nende üle. Osalejad leidsid, et rollid on üles ehitatud ajalootruult ning muhedalt.

Seejärel asusid osalejad ajarännaku ülesandeid lahendama ja tagasisidet andma.

Ülesannete kohta saime järgmist tagasisidet: märgati mitmeid tähe- ja hooletusvigu, pöörati tähelepanu värvilahenduste ja tähefondi muutumise vajadusele, anti nõu mõne ülesande sõnastuse muutmiseks. Üldiselt said ülesanded osalejate heakskiidu. Leiti, et ülesanded on mitmekesised ning huvitavad, noorte pärased, kuid samas kõnetavad ka vanemat põlvkonda.

Kuna koolituse toimumise ajaks ei olnud  kõik ülesanded veel valmis, siis anti ka nõuandeid, millist tüüpi ülesandeid võiks veel teha. Oli heameel tõdeda, et pakuti välja selliseid ülesannete tüüpe, mis meil juba töös olid, kuid polnud veel digitaliseeritud, näiteks muusika ja kuulamisülesanded.

Osalejad jäid koolituspäevaga rahule ning ootavad huviga meie õppematerjalide täielikku valmimist, et neid siis oma töös kasutama hakata. Leiti, et digitaalne ajarännak ei asenda küll füüsilist ajarännakut, kuid on mugav alternatiiv. Samuti märgiti, et õpimappides sisalduv info on kasutatav ka teiste ajarännakute ettevalmistamise juures.

Õpimapid ja digitaalne ajarännak on kõigile huvilistele alates uuest õppeaastast kättesaadavad ERMi, Audentese ja Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi kodulehtedelt.

Ajas rändamiseni!

Jalus