fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

SPORDIGÜMNAASIUMI UUDISKIRI

Abituriendid testisid oma inglise keele taset

21.12.2021

Paljud Audentese spordigümnaasiumi abituriendid sooritasid juba novembri lõpus kohustusliku võõrkeeleeksami. Nimelt saab 12. klassi õpilane asendada inglise keele riigieksami rahvusvahelise inglise keele sertifikaadieksamiga „Cambridge C1 Advanced“, mis võimaldab saada tulemuseks B2-, C1- või C2-taseme.
Eksam on tasuta gümnasistile, kes on läbinud kõik õppekavas ettenähtud kohustuslikud inglise keele kursused ja sooritanud elektroonilise eeltesti (CEPT) vähemalt tulemusele C1.
Eelmisel õppeaastal saatsime sertifikaadieksamile oma esimese suurema grupi: 13 Audentese abiturienti. Sel aastal oli huvi tunduvalt suurem ning eksamitegijaid kogunes 23. Nendele lisandub märtsi sessioonil veel mõni õpilane.

Harjutama hakati kooliaasta esimesest nädalast
Eksamiks oli vaja õppima ja kordama hakata juba septembris. Õpetajad said õpilastele vastu tulla eksami valikkursusega, millega alustati lausa esimesel koolinädalal. Iga nädal võeti läbi üks teema: lugemine ja inglise keele kasutus, kirjutamisosas essee, kiri, raport ning arvustus; kuulamisülesandeid tehti lausa kahe tunni jooksul ning läbi harjutati ka suuline vastamine. Viimases tunnis said õpilased esitada küsimusi, mis eksami eel olid veel tekkinud, ja harjutada keerulisemaid teemasid.
Tagasisides hindasid õpilased sellist ettevalmistust heaks: tänu korralikule eeltööle ei olnud närv eksamipäeval niivõrd suur.
Tuleb meeles pidada, et eksamiks valmistumine toimus keset tihedat õppe- ja sporditegevust, mis näitab veel kord õppursportlaste pühendumist enda kahese karjääri arengule. Kuigi eksamiks valmistumise kursus oli valikkursus, käisid õpilased kohal väga tublilt: nad puudusid ainult haiguse või võistluse tõttu.

Eksam toimus 27. ja 28. novembril
Õpilased said eksamit sooritada Audentese oma ruumides, mis kindlasti pinget natukene maha võttis. Esmalt tehti eksami kirjalik osa ja õhtul või järgmisel päeval suuline osa.
Pärast eksamit muljetasid õpilased, mis läks hästi ja mis oleks võinud paremini õnnestuda.
Kõige suurema miinusena nimetati ajapuudust. Aega jäi eksamil puudu lugemise ja keelekasutuse osas, sest mõni lugemistekst oli pikk ning keeruline. Veelgi enam nappis aega kirjalikus osas. Eksaminand pidi kirjutama kaks u 250-sõnalist ametlikku kirjatükki. Aega käsitsi mustandi ja puhtandi kirjutamiseks oli antud vaid 90 minutit. Nii tuli mõnel eksami sooritajal jätta mustand pooleli või alustada kohe puhtandist.
Positiivsema külje leidsid õpilased järgmisest kahest eksamiosast. Kuna kuulamist oli harjutatud umbes kaks nädalat enne eksamit, ei olnud õpilastel eriti raske kuuldust aru saada. Ka suuline osa läks õpilastel hästi. Eriti vedas nendel, kes said eksamiosa sooritada koos klassikaaslasega. Nimelt tuleb sellel sertifikaadieksamil teha suuline osa koos ühe või kahe kaaseksaminandiga.
Mõni vahva seik oli eksamil samuti. Õpilased rääkisid, et ühel kuulamisosa sooritajal oli vahva šotipärane aktsent. Omajagu harjumatud ja kohati naljakad tundusid eksami turvameetmed, eriti just kirjaliku osa ajal pidev ID-kaartide kontroll ning suulisele osale eelnev pildistamine.
Nalja tegi ka see, et ühelt eksaminandilt korjati ära kustutuskummi ümbris, sest sellel oli peal ingliskeelne sõna. Tagasi ta seda ümbrist ei saanudki.

Tulemused selguvad jaanuari keskel
Kõik, kes eksami sooritavad vähemalt B2-tasemele, ei pea kevadel võõrkeele riigieksamit tegema. Õpilased, kes praegusest eksamist osa ei võtnud, kuid soovivad seda siiski riigieksami asemel teha, saavad eksami sooritada järgmisel sessioonil: sel juhul toimub eeltest detsembris ja eksam märtsis.
Eksamiga on võimalik saada B2-, C1- või C2-taseme sertifikaat, mis kehtib kogu elu. Kuna tegu on rahvusvahelise eksamiga, arvestavad tulemusi paljud Suurbritannia ja muu Euroopa ülikoolid, kuhu kandideerides on vaja tõestada oma inglise keele taset. Kui abituriendil on Cambridge’i eksami sertifikaat ette näidata, siis kulgeb tema sisseastumisprotsess kergemini ja ladusamalt.
Oleme oma tublide õppursportlaste üle väga uhked!

Jalus