fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

E-gümnaasium

Alanud on vastuvõtt e-gümnaasiumi

25.04.2022

E-gümnaasium on ainulaadne võimalus omandada gümnaasiumiharidus interneti teel, igapäevaselt koolis käimata. E-õpe sobib õpihimulistele noortele ja on jõukohane ka nendele, kellel on jäänud mingil põhjusel koolitee pooleli.

Suurem osa õppetööst toimub virtuaalses õpikeskkonnas Moodle, kus on ainekursuste õppematerjalid ning saab suhelda õpetaja ja kaasõppijatega. Arvestused toimuvad tunniplaani järgi kas koolis kohapeal, Teams’i teel või Moodle’i õpikeskkonnas. Kõik lõpueksamid toimuvad koolis.

E-õpe on paindlik, sest võimaldab

  • õppida oma tempos ning
  • teha koolitöid igal ajal ja igas kohas.

E-gümnaasiumis on tagatud

  • personaalne suhtlus ja tagasiside;
  • koostöö pikaajalise e-õpetamise kogemusega õpetajatega;
  • õppetööd toetav tugisüsteem.

Sisseastumiseks on vaja täita elektrooniline avaldus. Pärast avalduse kättesaamist võtab meie õppenõustaja ühendust ja lepib kokku vestluse aja. Vestluse eesmärk on tutvuda õppija ja tema varasema õpiteega, selgitada välja õppija ootused ja võimalused õppetöös osalemiseks ning valida sobiv õppekoormus ja õpitempo.

Heade õpitulemustega ning andekaid ja aktiivseid õpilasi ootame kandideerima õppestipendiumile. 2022/2023. õppeaastaks anname välja 5 õppestipendiumi.

Vaatan vastuvõtu kohta lähemalt
Vaatan stipendiumi kohta lähemalt
Vaatan tutvustavat voldikut

Jalus