fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

erakooli uudiskiri

Alates maist saavad lapsevanemad osaleda koolitustel

21.04.2017

2016. aasta detsembris korraldasime lapsevanemate hulgas küsitluse, et selgitada välja, milliseid lapse abistamise ja toetamise ning vanema isikliku arengu ja toetamise koolitusi lapsevanemad vajaksid. Küsimustikule vastas 100 lapsevanemat. Neist 45 pidas koolitusi kas väga või pigem vajalikuks ning 58 vastanut ütles, et nad kas kindlasti või pigem osaleksid koolitustel.

Enim huvitasid vanemaid need koolitused, mis puudutavad enesehinnangu kujundamist, teismeealise ajaplaneerimist, enesekehtestamist ja piiride seadmist ning stressi, meelerahu ja eneseabivõtteid.

Tuginedes küsitluse tulemustele, seadsime kokku kava, mille kohaselt hakkab igal õppeaastal toimuma umbes viis koolitust. Esimese koolituse korraldab Meelike Saarna ja see kannab pealkirja „Kuulamine – kõige tähtsam suhtlemisoskus“. Koolitus toimub 25. mail 2017 kell 16.00–17.30. Järgmisel koolitusel – 26. septembril 2017 – räägib Tiit Kõnnusaar piiride seadmisest.

Täpsema info koolituste ja registreerimise kohta saadame lapsevanematele e-kirja teel.

Jalus