fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

ERAKOOL

Algkooli õpetajad tutvusid Pärnu vabakoolis õuesõppega

16.05.2018

10. mail tegid käisid Pärnu vabakooli õuesõppega tutvust tegemas Audentese ja Tartu Tera klassiõpetajad. Meie koolist olid vahva päevaga tutvust tegemas õpetajad Tiina Rum, Kairi Antson, Maris Tuulik ning algkooli õppejuht Külli Arand.

Õuesõpe on õppimine ehedas keskkonnas vahetu kogemise, isetegemise ja kogetu teistele vahendamise teel. Õuesõpe on täiendus traditsioonilisele õpetamisviisile.

Õuekeskkonnas läbiviidav tegevus toetab lapse aktiivset osalust õppeprotsessis, kaasatud on õpilase erinevad meeleorganid ning õppeprotsessis kogetu saab seetõttu mitmekülgsemalt omandatud.

Õuesõpe Pärnu vabakoolis oli õpetajate poolt väga põhjalikult ette valmistatud, et tagada laste turvalisus ja lõimitud olid erinevad õppeained: loodusõpetus, eesti keel, matemaatika, muusika, kehaline kasvatus ja tehnoloogiaõpetus. Koostööd tegid erinevate ainete õpetajad ja tegevused olid õpitud teadmiste põhised.

Õuesõppepäev tuletas meelde õpilastega konkreetsete kokkulepete tegemise ja nendest kinnipidamise olulisust. Päev algas sissejuhatusega klassiruumis, seljakoti pakkimisega ja lõppes viimistleva töö ning kokkuvõttega jällegi klassiruumis. Nii kinnistub õpitu ja kogetu kõige paremini.

Meie õpetajaid üllatas õpilaste rahulikkus, koostöö ja vastupidavus. Õuesõppe päeva lõpptulemusena valmis igal õpilasel muusikapill, mida ta saab edaspidi muusikatundides kasutada.

Jalus