fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

erakooli uudiskiri

Algkoolis on kasutusel iPadid

20.04.2018

Tehnoloogia ümbritseb meid iga päev, lapsed puutuvad juba varases eas kokku kõikvõimalike digivahenditega. Miks on siis vaja digipädevusi kujundada ka koolis?

Enamik lapsi oskab digiseadmeid kasutada vaid meelelahutuseks – sellega saab ka kõige algajam kasutaja ilma väljaõppeta hästi hakkama. Kui iseseisval tegutsemisel võib tahvelarvuti jääda lapsele vaid mänguvidinaks, siis koolis saame selle seadmega muuta õppimise ja õpetamise palju mitmekesisemaks.

Enam pole õpetaja see, kes infot annab: järjest rohkem hakkab laps ise seda otsima ja leidma.

iPad võib klassiruumi tuua terve maailma
Audentese algkooli õppetöös on kasutusel klassikomplekti jagu iPade. Esimesel poolaastal õpetajad veel tutvusid ja harjutasid tahvelarvutitega töötamist, otsisid õppematerjale ning kogusid ideid, kuidas neid materjale rakendada. Sellest poolaastast on tahvelarvutite kasutamine muutunud õppetöö loomulikuks osaks.

Kindlasti peab kogu digiõpe toimuma õpetaja kindlakäelise juhendamise ja jälgimise all. Kui lasta õpilastel vabalt tegutseda, siis tõenäoliselt teeksid nad internetiavarustes küllaltki ühetaolisi tegevusi.

Tahvelarvutit saab planeerida igasse ainetundi igas vanuseastmes
Meie eesmärk ei ole kasutada tahvelarvuteid 45 minutit järjest, see saab olla lihtsalt täiendav õppevahend.

Audentese tunniplaanis on juba algklassidest alates ka ainekeskne arvutiõpetus, kus õpitakse teksti töötlema, esitlusi koostama jms. Me enamasti arvame, et lapsed on tänapäeval arvuti alal väga pädevad. Tegelikult nad valdavalt mängivad seal ja tihti oskavad ka parandada tehnoloogilisi rikkeid, samas ei saa nad Wordis teksti joondamise või internetist info otsimisega kuigi hästi hakkama. Kooli ülesanne ongi arendada spetsiifilisemaid arvutioskusi ja ideaaljuhul tuleks nende pädevuste omandamine põimida üldisesse õppeprotsessi.

Õpetaja roll muutub veelgi olulisemaks: tema suunab õpilasi tehnoloogia abil õppima, koostööd tegema ja uut teadmist looma.

Jalus