fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

SPORDIGÜMNAASIUMI UUDISKIRI

Allkirjastasime uue spordigümnaasiumi hankelepingu

31.05.2019

Meie spordigümnaasium loodi aastal 2000, kui haridus- ja teadusministeerium sõlmis Audentesega spordikoolitusteenuse lepingu 20 aastaks. Selle väga pika tähtajaga lepingu lõpuni on jäänud veel üks õppeaasta.
19 aasta kestel on aga maailmas ja spordis väga palju muutunud. Tunduvalt rohkem pööratakse nüüd õppimise ja treenimise kõrval tähelepanu tugisüsteemidele, milleks on spordimeditsiin, füsioteraapia, spordipsühholoogia, kaasaegne inventar ning loomulikult õige toitumine ja korralik taastumine.

Uus leping aastateks 2020–2035
2016. aasta lõpus kuulutas haridus- ja teadusministeerium välja lihtsustatud korras riigihanke, et sõlmida uus leping riikliku koolitustellimuse täitmiseks perioodiks 2020–2035. Selle lepingu eesmärk on pakkuda arengukeskkonda ennast sportlikult tõestanud ja võimekatele gümnaasiumiastme õpilastele, et valmistada neid kompleksselt ette nii üldhariduse omandamise kui ka sportlike oskuste ja teadmiste arendamise osas.
Hanke menetluse käigus tunnistati edukaks Audentese pakkumine, millele järgnes peaaegu kaks aastat läbirääkimisi. Pikkade läbirääkimiste tulemusena sai lepingu tehnilises kirjelduses kooskõlastatud kõigi teenuste (haridus-, spordi-, meditsiini-, toitlustus- ja majutusteenus) täpne maht ning maksumus. Hankelepingu allkirjastasime 2018. aasta lõpus.

Kindlad prioriteedid
Uue lepinguga tähtsustatakse haridust ja sporti samaväärselt ning leitakse nende omavahelise kombineerimise osas sobiv tasakaal. Lisaks suurele treeningkoormusele peavad õppursportlased omandama kvaliteetse gümnaasiumihariduse ning nende käitumine peab olema gümnaasiumiõpilasele kohane. Õppetöö läbiviimisel on aluseks riiklik õppekava, millele lisandub sporditeooria õpe. Selle raames õpetatakse noortele sporditreeningu planeerimise ning spordijuhtimise ja -korralduse aluseid ning korraldame abitreeneri tasemekoolituse (kutsetase EKR 3). See võimaldab õpilasel enda teadmisi ja oskusi mitmekülgselt arendada ning kujundada teadlikult oma edasist karjääri.
Kõige olulisem muudatus toimub varasemaga võrreldes õppursportlaste meditsiinilise teenindamise ja toitlustamise tingimuste osas.

Meditsiiniline tugi laieneb
2020. aasta sügisel kehtima hakkava lepingu järgi muutub õppursportlaste ravi kõrval oluliseks vigastusi ennetav tegevus: lihasehooldus, füsioteraapiline tugi jne.
Kõik õppursportlased läbivad uue lepingu järgi kaks korda õppeaastas korralise tervisekontrolli, mis sisaldab vähemalt järgmist:

 • anamnees ja füüsilised uuringud;
 • antropomeetrilised mõõtmised;
 • nägemise kontroll;
 • hingamissüsteemi uuringud;
 • vere kliinilised uuringud;
 • elektrokardiograafia (EKG);
 • koormustest koos EKG-ga;
 • hapnikutarbe määramine.

Õppursportlase spordimeditsiinilise teenindamise hulka hakkavad kuuluma ka

 • toitumise jälgimine;
 • haiguste ennetamine ja ravi;
 • treenerite tugi treeninguplaanide ja -koormuste kavandamisel ning realiseerimisel;
 • hammaste seisundi ülevaatus ja vajaduse korral ravile suunamine;
 • haigusele ja sporditraumale järgnev taastusravi;
 • füsioteraapiliste ja teiste taastumisprotseduuride korraldamine: tagame kõigile õppursportlastele lihasehoolduse ning võimaluse kasutada treeningust taastumist kiirendavat aparatuuri, muu hulgas seljavenituspinki, jäävanni, külma-, sooja- ja kompressioonravi seadmeid ning lihasehooldusrulle.

Kõige enam muutub toitlustus
Toitlustusteenus muutub uue lepingu raames palju kvaliteetsemaks ja efektiivsemaks. Esiteks tekib juurde päeva neljas toitlustuskord ehk oode. Samuti hakkab toitlustaja võimaluste piires arvestama erivajaduste ja -soovidega (taimetoitlased, noormeeste ja neidude või eri spordialade erinev energiavajadus jms). Õppursportlaste toitlustamiseks kavandatakse menüü, mis tagab mitmekesise ja tervisliku toidu ning katab päevase energiavajaduse 3600–4800 kcal piires.
Laupäeval-pühapäeval on toitlustus tagatud juhul, kui noor veedab nädalavahetuse õpilaskodus ehk ei siirdu koju või võistlustele.

Jalus