fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

HUVIKESKUSE UUDISKIRI

Anneli Mataloja: „Tunnen koos lastega tegutsemisest alati rõõmu“

13.05.2019

Õpetaja Anneli Mataloja on Audenteses lapsi õpetanud juba 18 aastat. Ta on huvikeskuses käsitöö- ja köögikunstiringi ning linnalaagri õpetaja, peale selle töötab ta meie põhikoolis 5.–9. klassi käsitöö ja kodunduse õpetajana.

Kuidas sai sinust Audentese õpetaja?
Audentese erakooli õpetajaks kutsus mind enda asemele 2001. aastal ülikooliaegne kursuseõde. Kuna tema juhendada oli sel ajal ka käsitööring, tundus väga loogiline, et hakkan ka seda ringi juhendama.
Kool oli siis veel väike ja töökoormus ei olnud väga suur: klassikomplekte jagus vaid 7. klassini. Tänu sellele oli Audentesesse tulek ja kooliellu sisse elamine minule kui algajale õpetajale meeldiv.

Kes sinu huviringides osalevad ja millega te seal tegelete?
Aastate jooksul olen juhendanud mitmesuguseid ringe. Alustasin käsitööringiga, kus teemade ja tegevuste põhirõhk oli rohkem tüdrukutel. Vahepeal sain juhendada eri vanuses laste meisterdamis- ja kunstistuudioringe, mis olid oma teemadelt mitmekülgsemad ning sobisid hästi ka poistele. Praegu juhendan käsitöö- ja köögikunstiringi, kus käivad üldjuhul 1.–5. klassi ehk noorema kooliastme õpilased nii meie enda koolist kui ka teistest koolidest. Olen rõõmus selle üle, et igal aastal on ringis osalejate hulgas ka poisid, kes teevad kõik teemad väga hea meelega ja särasilmselt kaasa.
Valin huviringi teemad ja tegevused nii, et asjadel, mida valmistame, oleks ka praktiline otstarve. Ringi tegevuste käigus omandab õpilane uusi käelisi oskusi, arendab loomingulisust, ilumeelt, korrektsust ja täpsust ning saab julgust katsetada uusi käsitöö- ja kunstitehnikaid ning -materjale. Õpilasel peab ringitunnis olema hea olla. Teen alati enne teema alustamist vestlusringi, et kuulda lastelt, mida nemad sellelt teemalt ootavad.
Meeskonnatööd arendame köögitundides, kus oleme valmistanud nii külm- kui ka kuumtöötlusega lihtsamaid sööke ja jooke. Süüa tehes õpivad lapsed teistega arvestama, retsepti lugema, lühendeid tundma, mõõdunõudega mõõtma jne. Seega on lõpptulemuse kõrval tähtis terve protsess.
Lapsed on omavalmistatu üle väga õnnelikud, olgu see siis söök või praktiline ese. Rõõmustan alati koos lastega.

Mille poolest erineb kooliõpetaja töö huviringi õpetaja tööst?
Ega need ametid põhiolemuselt ei erinegi. Mõlemal juhul peab õpetaja tunni korralikult ette valmistama ning õpilaste eripärade ja -soovidega arvestama.
Suurim erinevus on kindlasti see, et huviringi lapsed on selle valiku ise teinud. Huviringi tunnis on nad rohkem motiveeritud ning kõigele uuele ja põnevale avatud. Kindlasti on huviringis vabam ja loomingulisem õhkkond, kuna seal ei panda hindeid. Erinevus on veel see, et huviringis on õpilased nooremad ja eri vanuses, mistõttu vajavad nad ka juhendamist, abistamist, tähelepanu ning lähedust rohkem.

Oled õpilastega osalenud ka paljudes koolivälistes ettevõtmistes. Miks sa seda oluliseks pead?
Õpetajatöö algusest ehk Audentesesse tulekust alates olen igal aastal õpilastega osa võtnud mitmesugustest projektidest, konkurssidest, võistlustest, töötubadest ning käsitöö ja kodunduse olümpiaadidest.
2014/15. õppeaasta kevadel läks nii hästi, et minu juhendatud õpilane tuli vabariiklikul käsitöö olümpiaadil esikohale. Oli eriline tunne olla käsitöös vabariigi kõige tublima õpilase õpetaja. 2016/17. õppeaasta kevadel jagas üks 8. klassi õpilane käsitöö olümpiaadi Tallinna voorus neljandat-viiendat kohta ja selle aasta kevadel sai minu 8. klassi õpilane kodunduse olümpiaadil Tallinna voorus kolmanda koha.
Juba kolm õppeaastat oleme osa võtnud Tallinna koolide ja lasteaedade koostööprojektist, kus valmistame õpilastega lasteaedadele praktilisi esemeid.

  • 2016/17. õppeaastal valmisid projektitööna 12 rahvuslikku linast särki, kleiti, vööd ja sõlekotti, mis läksid kingituseks Tallinna lasteaedadesse.
  • Eelmisel õppeaastal kaasati projekti lisaks käsitöö- ja tehnoloogiaõpetajatele ka kunstiõpetajad. Ühise töö tulemusena valmisid värviliselt kaunistatud puidust sildid, rütmipillid ja õlakotid pillidele.
  • Sel aastal valmistasime tegelustahvleid, kus lasteaialapsed saavad harjutada paelte sidumist ning nööpide, trukkide, lukkude, haakide, pannalde ja karabiinide avamist ning sulgemist.

Käsitöö- ja köögikunstiringi lastega võtsime 2018. aasta kevadel osa ka projektist „Hõberemmelga uus elu“, mille raames õpilased valmistasid Haaberstist maha võetud remmelgast vahvaid esemeid. Õpilaste töid eksponeeriti RMK Tallinna peakontori ruumides näitusel.
Lapsed peavad saama õppida ja uusi kogemusi omandada ka väljaspool klassiruumi. Soovin, et nad näeks käsitöö tegemise võimalusi laiemalt ning tutvuksid eri juhendajate ja muidu toredate inimestega. Lastel peab ka olema võimalus kogeda seda tunnet, kui nad on kellelegi head teinud või lihtsalt kasulikud olnud. Seetõttu osalen nii huviringi kui ka käsitöö- ja kodundustunni õpilastega igal aastal heategevusprojektides ja mitmesugustes väljaspool kooli toimuvates töötubades.

Mis motiveerib sind õpetajatööd tegema?
See töö on väga vaheldusrikas ning õpetades ja juhendades õpin alati ka ise. Mulle meeldib mu töö ja lastega tegelemine. Saan kogeda koos lastega siirast rõõmu ja rahulolu omavalmistatud asjade üle.
Õpetan ja juhendan õpilasi alati nii, et ma ka ise tulemusega rahul oleksin.

Mida pead huviringide töös oluliseks?
Laps peab ise tahtma huviringis osaleda, siis säravad tema silmad rohkem. Veel on tähtis, et laps sooviks panustada uute oskuste õppimisse, suudaks keskenduda, oleks tähelepanelik ja kannatlik, arvestaks kaasõpilastega ning suhtuks lugupidavalt nii teiste kui ka enda loodud esemetesse.
Oluline on seegi, et huviringi tegevused oleksid lapsele põnevad, vaheldusrikkad ja jõukohased.

Mida soovitad lapsevanemale?
Laske lapsel proovida eri ringe ja lubage tal ringist loobuda, kui on näha, et see lapsele ei sobi või on liiga suureks koormuseks. Kaasake last suurematesse ja väiksematesse ühistegemistesse. Võtke ka aega, et lapsega lihtsalt koos olla, temaga ühiselt naerda ja mängida, teda kuulata, palju kallistada ning alati tema jaoks olemas olla.

Koolivaheaegadel oled ka linnalaagri õpetaja. Mis sind selles rollis paelub?
Põnev on linnalaagri päevade sisustamiseks otsida ja planeerida uusi tegevusi ning mänge. See annab võimaluse olla kogu aeg kursis värskete vaba aja veetmise kohtadega, samuti saan koos lastega tegutseda, mängida ja uusi kogemusi ammutada.

Kuidas sa oma akusid täidad ehk millega tegeled vabal ajal?
Naudin väga looduses olemist. Näiteks meeldib mulle jalutada, metsajooksu teha, rattaga sõita ja matkata, samuti nokitsen hea meelega aias ning käin marjul ja seenel. Uusi ideid ja mõtteid kogun koolitustelt, õppepäevadelt, töötubadest ja näitustelt.
Veedan palju aega oma laste ja perega. Nad on mulle väga kallid. Olulised on mulle veel mu head sõbrad, nendega koos veedetud aeg ja ühised vahvad ettevõtmised.

Jalus