fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

erakooli uudiskiri

Anneliis Kõiv: „Meeskonna sideainena olen vajalikul hetkel olemas“

23.02.2018

IB koordinaator Anneliis Kõiv leiab, et tema peamine ülesanne on olla teadlik ja olemas: „Vaja on tunda õppekava, nõudeid, õigusakte ning muidugi õpilasi, nende olemust ja valikuid. Oluline on teada, millised on iga õpilase tugevused ja nõrkused. Vajaduse korral tuleb mul olla toeks nii noorele kui ka tema vanematele.“

Anneliis leiab, et nii peab olema igas meeskonnas: „Liidri ülesanne on suunata, õigel hetkel olemas olla ja lõplikult vastutada.“

Millised teemad on sellel õppeaastal IB fookuses?
Me tugevdame oma tiimi. Oleme saanud meeskonda juurde suurepäraseid juhendajaid ning tajume juba praegu, et see on olnud hea otsus ja et me oleme õigel teel.

Võtsime uue ainena valikusse visuaalse kunsti õppe, mis avab soovijale ukse kunstimaailma. Pakume endiselt võimalust õppida mitmesuguseid keeli ning õpilane saab süvitsi minna ka loodusteaduste, infotehnoloogia ja matemaatikaga.

Eriti populaarne ja väga põhjalik õppeaine, mida meie noored suure heameelega valivad, on ärikorraldus (business management). Juba eelaastal saavad huvilised enda ettevõtlusvõimekust katsetada, luues soovi korral oma õpilasfirma.

Mille poolest erineb IB programm tavagümnaasiumi õppeprogrammist?
IB diplomiprogrammi õpilane saab koostada endale sobiva õppekava. Ta valib kuus ainet, millest kolme õpib süvendatult ja kolme standardtasemel. Kui inimene on tugev just humanitaaraladel, siis võimaldab meie programm õppida süvendatult keeli ja kunsti. Ning ka juhul, kui õpilane on hea pigem täppisteadustes või loodusainetes, kohandame programmi nii, et tema tugevused saaksid kõigiti arendatud.

Programm on põhjalik, võimaldades minna sügavuti eri ainetes. Samas annab see õppekava n-ö ristlõike, et noor tajuks ainetevahelisi elulisi seoseid ja oskaks oma teadmisi rakendada.

Kui õpilane soovib meie juures õppida, omandab ajaplaneerimise oskuse, on pühendunud ja peab lugu heast seltskonnast, siis saab ta kenasti hakkama. Raskeks läheb sellel, kes ise panustada ei jaksa.

Palun iseloomusta keskmist IB õpilast.
Keskmist ei olegi. Igaüks on omanäoline ja tore. Ma võin juba väita, et tunnen iga õpilast ning tean tema lugu ja edasisi plaane.

Õpilased on nagu noored ikka: vahel eriti toredad ja vahel jälle veidi tagasihoidlikumad oma toreduses. Üldiselt on nad rõõmsad, teotahtelised, nutikad ja teadmishimulised. Igaüht huvitab mingi valdkond põhjalikumalt ja see kajastub ka kohe tema õpitulemustes.

Millises mahus teete koostööd teiste Audentese üksustega?
Me oleme koostööle avatud. Lööme kaasa Erasmus+ projektides ja pakume omalt poolt osalemiseks mitmesuguseid ettevõtmisi. Nii näiteks andsid meie IB eelaasta õpilased maailmahariduse nädalal eriilmelisi mängu- ja muinasjuturohkeid tunde kõigile algkooli klassidele. Märtsikuus saavad põhikooli ja spordigümnaasiumi õppurid osa meie kultuuride päevast. Lööme kaasa ülekooliliste sündmuste korraldamises ja vahel võtame neist ka lihtsalt osa.

Me ei oota, et meile kogu aeg midagi pakutakse. Me pakume ise ka!

Paljud IB õpilased on pärit välisriigist ja nad elavad Eestis üksi. Kui tihedat koostööd teeb IB üksus lapsevanematega?
Koostöö vanematega on minu arvates väga hea. Oleme nendega kontaktis just niipalju, kui õpilase arengu toetamiseks tarvis. Hoiame vanemaid kooli tegemistega kursis ja vajaduse korral lävime ka tihedamalt. Praeguste kommunikatsioonivahenditega ei ole see keeruline: me saame lapsevanemaga ühendust võtta olenemata sellest, millises maailmanurgas ta asub.

Millega tegeled vabal ajal?
Olen koos perega, loen, korraldan sündmusi, ehitan maja, kirjutan mitmesuguseid tekste (sealhulgas luuletusi), laulan ja kokkan.

Jalus