fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

ERAKOOLI UUDISKIRI

Arthur Harri Jaakko Antila: „Tavaliselt lihtsalt loen juurde lisamaterjale“

31.03.2021

Audentese erakooli 9.a klassi õpilane Arthur Harri Jaakko Antila on osalenud väga edukalt paljudel ainevõistlustel. Ta avaldas meile saladuse, kuidas tasub nendeks olümpiaadideks valmistuda, ja tutvustas ka oma tulevikuplaane.

Räägi pisut iseendast.
Tulin Audentesesse 7. klassi. Mulle meeldivad täppisteadused ja tehnika.

Oleme olnud kaugõppel juba päris kaua. Kuidas Sinul õppimisega läheb?
Enamasti on hästi läinud. Mõni keerulisem olukord on ikka ka: eKool on tavaliselt nii asju täis, et mõni töö võib jääda kahe silma vahele.

Sa oled viimaste aastate jooksul edukalt osa võtnud paljudest ainevõistlustest. Kuidas Sa nendeks valmistud?
Tavaliselt lihtsalt loen juurde lisamaterjale. Vaatan läbi näiteks vastava aine õpiku selles klassiastmes, milles ma võistlen. Sealt saan aluse. Seejärel võtan juurde kas järgmise klassiastme õpiku, raamatud keskraamatukogust või siis õppematerjalid, kas siis selle võistluse enda lehelt või siis teaduskooli õppematerjalide alt.
Alati aitab ka see, kui lahendada võistluse eelmiste aastate ülesandeid. See on enamasti hea tulemuse võti, aga nõuab väga palju aega. Kõige parema tulemuse annab see, kui lahendad ülesande ise ära ja vajaduse korral pühendad ühele ülesandele kasvõi tunde. Seejärel vaatad näidislahendust, et näha vigu, mida tegid. Kui vigu ei teinud ja läks hästi, siis analüüsid ülesande struktuuri, et jätta meelde, kuidas sarnase struktuuriga ülesande puhul toimida.
See viimane osa on minu jaoks kõige raskem, kuna lihtne on olla laisk ja ainult lugeda, raske on analüüsida ja ülesandeid ise läbi lahendada. Aga mõlemad – nii lugemine kui ka lahendamine – on olulised, sest esimene viib teiseni.

Millised ainevõistlused on Sulle enim meelde jäänud?
See on raske küsimus, aga ma arvan, et kõige enam on meelde jäänud rahvusvaheline e-võistlus astronoomias ja astrofüüsikas.

Räägi paari sõnaga oma tulemustest.
Arenguruumi ikka on veel, aga tulemused lähevad aina paremaks.

  • Eelmisel aastal olin kutsutud kahe ainevõistluse lõppvooru: ajaloo lõppvooru ja keemia huvipäevale. Viimane neist ei ole küll lõppvoor, aga sinna saamiseks tuleb läbida samaväärne protsess nagu lõppvooru pääsemiseks.
  • Sel õppeaastal olen saanud kutse informaatika, füüsika, keemia ja matemaatika ainevõistluse lõppvooru, seega on mul koguni neli lõppvooru kutset. Paraku on need võistlused koroonaviiruse pärast edasi lükatud. Tavaolukorras oleks matemaatika, keemia ja informaatika ainevõistluse lõppvoor juba praeguseks toimunud.
  • Järgmisel õppeaastal proovin pääseda ka rahvusvahelisele ainevõistlusele, kas matemaatikas, keemias, füüsikas või siis informaatikas.

Millega tegeled vabal ajal?
Vaba aja tegevus ongi mul olümpiaadideks juurde õppimine ja lugemine. Aga ma olen nendest ainetest ka ise huvitatud: kui olümpiaade poleks, siis õpiksin neid aineid ja loeks nende kohta samamoodi. Tulevikus soovin mõne sellise ainega – kas siis matemaatika, keemia, füüsika või informaatikaga – seotud alal töötada.
Ma mängin ka arvutis – see on laialt levinud nähtus – ning käin jalutamas. Need on peamised vaba aja tegevused selle koroonaviiruse ajal.

Kohe on käes põhikooli lõpetamine. Kas oled juba otsustanud, kus koolis edasi õpid?
Jah, olen küll. Plaanis on minna õppima Tallinna Reaalkooli reaal-programmeerimise suunale. Sain olümpiaadi tulemuste põhjal ühiskatsetest vabastuse: minu ühiskatsete tulemuseks märgiti vastuvõtukorra järgi maksimumpunktid. Nüüd tuleb veel saada hea lõputunnistus ja edukalt läbida vestlusvoor, mis toimub pärast ühiskatseid.

Audentese moto on „Tervis, tarkus, tasakaal“. Kas see on ka Sinu elus oluline?
Jah, ikka. Tasakaal tagab hea füüsilise tervise, mis mängib rolli vaimse tervise hoidmisel. Hea vaimse tervisega on lihtne tarkust omandada. Tarkus omakorda viib elus edasi.

Jalus