fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

AUDENTES

Audentes jagab kooliharidust igas eas õpilastele

16.01.2023

Audentese nime alla on koondunud üsna mitu kooli: lastekool, erakool ning kolm kooli, mis pakuvad keskharidust: e-gümnaasium, rahvusvaheline kool ja spordigümnaasium.

Kõigi nende üksuste tööd korraldades lähtume põhimõttest, et lisaks teadmiste-oskuste omandamisele tuleb pöörata tähelepanu vaimsele ja füüsilisele tervisele. Tarkuse ja tervise tasakaalu aitab Audentese õpilastel saavutada muu hulgas see, et meil on ka oma spordikeskus ning huvikeskus.


Beebieast kooliminekuni arendab lastekool

Meie noorimad õppetöös osalejad on vaid mõne kuu vanused beebid, kes alles hakkavad keerama ja pöörama. Imikueast välja kasvades leiavad lapsed põnevat tegevust meie mudilaste ja väikelaste rühmades.

Kuueaastaste rühmades valmistame lapsi kooliks ette. Kui esimestel tegevusaastatel õpetasime neid eelkõige enda erakooli jaoks, siis veerandsada aastat hiljem õpib meie koolieelsetes rühmades mitu korda rohkem lapsi, kui on kohti Audentese erakooli esimestes klassides.


Kvaliteetset põhiharidust jagab erakool

Audentese erakoolis on esimese kuni üheksanda klassi lastele loodud mõnus keskkond ja head võimalused igakülgseks arenguks. Nii nagu igale perele, nii on ka meie koolile kõige olulisem lapse areng, olenemata sellest, kas tema lähtepunkt on keskmine, väga hea või pisut nõrgem.

Läheneme igale õpilasele personaalselt. Laps õpib väiksemas, kuni 20 õpilasega klassis. Nii saab õpetaja muuta tunnid põnevaks ja toetada lapse individuaalset arengut. Kaks korda õppeaastas toimuval perevestlusel jagavad pere ja õpetaja üksteisele tagasisidet, hindavad lapse senist arengut ning mõtlevad koos sellele, millist tuge laps edukaks toimetulekuks vajab.

Lisaks riikliku õppekava ainetundidele osaleb laps juba alates esimesest klassist tantsutundides ja A-võõrkeelena õpetatava inglise keele tundides. Keeletunnid toimuvad kuni kümneliikmelises rühmas, kus iga laps saab maksimaalse tähelepanu ja keelepraktika.

Pärast koolitunde võib õpilane jätkata oma päeva meelepärases huviringis või trennis, mis toimub samuti meie kooli territooriumil. Seega ei pea lapsevanem last huviringidesse ja trennidesse sõidutama.

Esimese kuni neljanda klassi õpilastel on võimalik osaleda ka pikapäevarühmas, millel on kindel tegevuskava: söömine, õues mängimine, õppimine ja piiratud ekraaniaeg. Nii on vanemal pärast tööpäeva lõppu lapsele järele tulles kindel teadmine, et laps on veetnud päeva turvalises keskkonnas ning et ka enamik järgmiseks päevaks antud koduülesandeid on juba tehtud.


Gümnasistil on lausa kolm valikut

Audenteses on võimalik omandada gümnaasiumiharidust kas

  • e-gümnaasiumis;
  • rahvusvahelises koolis või
  • spordigümnaasiumis.

Meie e-gümnaasium on Eesti vanim e-õppega kool. Tänu paindlikule ja toetavale õppekorraldusele on see võimalus muutunud üha populaarsemaks: praegu omandab meie e-gümnaasiumis haridust juba 350 õpilast.

Ajaga on muutunud nende õpilaste keskmine vanus: kui 2009. aastal oli see 25-26 aastat, siis nüüd kõigest 20 aastat.

Audentese rahvusvahelises koolis (Audentes International School) õpib noor International Baccalaureate’i (IB) õppekava alusel ja kujundab oma õppeplaani ise. Nii saab ta juba varakult keskenduda suunale, mis teda kõige enam huvitab ja mis toetab hilisemaid karjäärivalikuid.

IB õppe lõpetanuid võtavad ilma lisaeksamiteta vastu parimad ülikoolid üle kogu maailma, k.a Cambridge ja Oxford. Loomulikult võimaldab see diplom õpinguid jätkata ka Eesti ülikoolides.

Meie spordigümnaasium on parim lahendus noorele, kes on saavutanud Eesti tasandil väga häid sporditulemusi: õppursportlase arengut toetavad nii meie Tallinna kui ka Otepää üksuses tipptreenerid, kogemustega õpetajad ja muude alade spetsialistid.

Õpilane panustab siin enda arengusse võrdselt nii koolitöös kui ka spordis: enamik päevast veedetaksegi õppides ja treenides. See loob eeldused jõuda tulevikus tippu nii spordis kui ka mõnes teises valdkonnas.

Tutvun Audentese erakooli võimaluste ja 1. klassi vastuvõtuga.
Tutvun Audentese spordigümnaasiumi võimaluste ja vastuvõtuga.

Jalus