fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

AUDENTES

Audentes pälvis peresõbraliku tööandja kuldmärgise

24.11.2022

Tervise- ja tööminister Peep Peterson ja sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo kuulutasid kolmapäeval, 23. novembril toimunud pidulikul tunnustusüritusel välja peresõbraliku tööandja märgise saajad. Meil on põhjust uhkust tunda, sest Audentes pärjati peresõbraliku tööandja kuldmärgisega.

„Audentese jaoks oli märgise taotlemine loomulik samm, sest töö- ja pereelu ühildamisega on tegeletud juba pikki aastaid. Märgist taotlema motiveeris võimalus arendada süsteemsemalt edasi oma seniseid organisatsioonikultuuri arendavaid tegevusi ning jagada oma kogemust teiste tööandjatega. Peresõbraliku tööandja märgis loob kindlasti konkurentsieelise, sest kõik tööandjad tahavad omale häid töötajaid. Tegu pole lihtsalt ilusa logoga, vaid selle taga on teatud tasemel töötingimused ja -keskkond.

Audenteses oleme väga palju panustanud töökeskkonda ja -vahenditesse. Võime välja tuua õueala, õpetajate toad suures ja väikeses koolimajas, rattaparklate laiendamise, sülearvutid, cromebooki’d, ekraanid jpm. Oleme varasemast paindlikumalt rakendanud kaug- ja hübriidtööd. Kuna viimased aastad on olnud üsna pingelised, siis oleme ka koolivaheaegadel võimaldanud töötajatel rohkem perega aega veeta. Mõeldes töötajate vaimsele tervisele, oleme ellu kutsunud vaimse tervise veebiseminarid, avanud nõustamis- ja teraapiakeskuse ning võimaldanud koolitusi, mis töötaja vaimset tervist igati toetaks. Audentese podcast’ide sarja saadetes saab kuulata kogemusvestlusi spordi- ja haridusinimestega ning enesearengu-, tervise- ja heaoluekspertidega. Sport on meie organisatsioonis au sees ja soovime, et iga töötaja leiaks vähemalt korra nädalas tee spordiklubisse. Pakume oma töötajatele sportimisvõimalusi, korraldame ühiseid matkasid ja kutsume kõiki aktiivselt liikuma“, kommenteeris personalijuht Ly Mazurtšak.

Suur aitäh meie projekti meeskonnale ja kõigile, kes aitasid programmi läbi viia ja nii meie kõigi ühist töökeskkonda parandada!

Tervise- ja tööminister Peep Petersoni sõnul on tihe konkurents tööturul ja üldine hoiakute muutumine töötajate toetamisel tõstnud peresõbralikkuse teema organisatsioonide jaoks järjest olulisemale kohale. “Kiiresti muutuvates oludes on ka töökeskkonnad pidevas muutumises ning organisatsioonidele on väljakutseks muutustega sammu pidada, sealjuures oma meeskonda parimal viisil toetada. Nii ei tähendada ka töötaja- ja peresõbralikkuse tunnustuse saamine, et töö selles vallas lõpeb, vaid vastupidi. Programmis osalemisega saab organisatsioonides alguse kestev protsess, mis tähendab muutustega kohanemist ja järjepidevat arengut. Suur rõõm on tõdeda, et sel aastal on taas 22 eeskujulikku töötaja- ja peresõbraliku tööelu eest seisvat organisatsiooni lisandunud,” rääkis Peterson.

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo lisas, et töötaja- ja peresõbraliku töökeskkonna kujundamisel ja töötajate toetamisel on oluline võtta arvesse kogu inimese eluteed ning lisaks lastega töötajate vajadustele, arvestada ka nendega, kes on läinud haridust omandama või töötavad vanaduspensioniealisena või paindlikke töötingimusi hooldust vajava lähedase eest hoolitsemiseks. „Nii nagu väliskeskkond, muutuvad ka inimeste vajadused. Paindlikkust pakuvad ja mitmekesisust toetavad töökeskkonnad aitavad töötajatel muutustega paremini toime tulla. Hea meel on näha tänaste märgiste saajate märkimisväärseid pingutusi töökeskkonna ning töötajate töö- ja eraelu ühildamise toetamiseks.“

Saadud märgisega meie töö peresõbralikkuse edendamisel aga kindlasti ei lõppe ja töö käib ikka edasi. Programmi raames hinnatakse meie tulemusi taas kahe aasta pärast ning otsustatakse kas jätta meie tase samaks või vajaks see muutmist.

Peresõbraliku tööandja programmist

Peresõbraliku tööandja märgise programm kestab 1,53 aastat, misjärel väljastatakse  organisatsioonile lõppmärgis, kas pronks-, hõbe- või kuldtasemel. Konsulteerimis- ja hindamisprotsess kätkeb endas tööelu erinevaid aspekte, alates värbamisest kuni töösuhte lõpetamiseni, hõlmates muu hulgas töötajate tunnustamist ja professionaalse arengu toetamist ning organisatsiooni hea töökeskkonna, suhtlemiskliima, organisatsioonikultuuri ja info liikumise tagamist.

Peresõbraliku tööandja märgise programmi on ellu kutsunud Sotsiaalministeerium koostöös Civitta Eesti AS-iga. 2017. aastast välja antavat märgist saavad taotleda nii tööandjad era- ja avalikus sektoris kui ka kodanikuühendused. Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond, tööandjatele on seal osalemine tasuta.

Vaatan rohkem

Jalus