fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

ERAKOOL

Audentes sai aastateks 2023–2027 Erasmus+ õpirände akrediteeringu

30.03.2023

Erasmus+ akrediteeringut võivad taotleda kõik hariduses tegutsevad organisatsioonid, kes soovivad töötajatele pakkuda järjepidevat rahvusvahelist kogemust. Akrediteering aitab lihtsamalt rahastada Erasmus+ projekte, mille raames saavad haridustöötajad osaleda õpirändes, käia töövarjuks ja minna mõneks ajaks isegi välisriiki õpetama.

Õpiränne annab värske vaate

Oleme Audenteses läbi aastate väärtustanud õpetajate rahvusvahelist kogemust ja toetanud nende osalemist mitmesugustel väliskoolitustel. Seni oleme selleks aga regulaarselt projekte kirjutanud. Üldjuhul on need projektid rahastuse saanud, kuigi konkurents on olnud tihe.

Aastatel 2015–2022 on Audentese töötajad osalenud Erasmus+ programmi 29 õpirändes. Tagasiside on olnud igati positiivne: kasulikel ja huvitavatel koolitustel osalemise kõrval on meie õpetajad saanud ühtlasi tutvuda kohaliku kultuuri, traditsioonide ning eluoluga.

Õpirände koolitused keskenduvad iga kord mõnele konkreetsele teemale ning pakuvad võimalust ühiselt arutleda ja tegutseda. Niisugused ettevõtmised annavad töötajale enesekindlust ning mitmesuguseid ideid, mida on võimalik edaspidi oma töös kasutada. Oluline on ka võimalus praktiseerida keelt ja õppida tundma teiste maade haridussüsteeme, kuna kohal on esindajad mitmest riigist. Nendest koostööüritustest kasvavad sageli välja uued projektid, mis võimaldavad kaasata ka õpilasi.

Seega pakub õpirände koolitustel osalemine ühelt poolt väljakutset, aga teisalt ka suurt lisandväärtust.

Ees ootab palju uusi kogemusi

Aastateks 2023–2027 saadud Erasmus+ akrediteeringu toel võime veelgi järjepidevamalt

  • toetada töötajate aine- ja erialapädevust ning enesearengut;
  • pakkuda neile rahvusvahelist kogemust ning
  • edendada turvalist ja koolirõõmu toetavat õpikeskkonda.

Akrediteering võimaldab mainitud eesmärke täita senisest paremini ja süsteemsemalt ning tuua töötajate igapäeva värskeid mõtteid ja vaheldust.

Esimesed uue perioodi õpiränded on juba kavandatud ja nendes osalevad Audentese töötajad 1. juunist 2023 kuni 31. augustini 2024.

Loen lähemalt aastatel 2020–2022, 2018–2020, 2016 ja 2015 toimunud Audentese Erasmus+ projektide kohta.

Jalus