fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

Erakool

Avasime õppetöö mitmekesistamiseks õuesõppe klassi

21.09.2015

Täna avasime õuesõppe klassi, kus hakkavad toimuma praktilised loodusõpetuse, geograafia-, füüsika- ja bioloogiatunnid. Nii saavad õpilased teha loodusega lähemalt tutvust ja tunnetavad suuremat seost õpituga.

Selleks et mitmekesistada õppetööd ja arendada õpilaste silmaringi, on võimalus õuesõppe klassi kasutada ka teistes ainetundides.

Kooskõla loodusega
Audentese erakooli direktori Ahto Orava sõnul juhindutakse igapäevatöös põhimõttest, et keha ja vaimu vahel peab valitsema harmoonia ning tasakaal. „Peame oluliseks mitmekülgset õpet, mis seisneb ajakohaste õppemeetodite ja -vahendite rakendamises. Õuesõppe klass on investeering vaimsesse tervisesse ning seeläbi tervisesse tervikuna,“ selgitas Orav.

„Sageli arvatakse, et õues ei keskendu lapsed õpitavale. Tegelikult on hästi ettevalmistatud rühma- ja individuaaltöö puhul keskendumisvõime õpitavale või uuritavale nähtusele parem just õues õppides. Laps kogeb õpitavat kõigi meeltega ning jõuab uute teadmiste ja oskusteni kiiremini. Rohelus ja looduslik keskkond leevendavad stressi. Tänu sellele paraneb töövõime, sealhulgas mälu. Õuesõppe klass ärgitab lapsi loodust väärtustama ja hoidma,“ selgitas alg- ja põhikooli psühholoog Triin-Ketlin Siska.

Õppeotstarbeline väliklass on ehitatud looduslikest materjalidest: sellel on halu-savitehnikas seinad, katuseaknaga mätaskatus ning päikesepaneel.

Ühine panus
Õuesõppe klass otsustati lapsevanemate nõukogu ettepanekul kinkida koolile 20. sünnipäevaks. Klassi rajamiseks saadi raha algkooliõpilaste jõululaada annetustest, lastevanematelt ja kooli töötajatelt, Audentese 20. sünnipäeva annetustest ning Archimedese sihtasutuse kaudu Erasmus+ projektist.

Õuesõppe klassi hakkavad kasutama nii algkooli, põhikooli kui ka gümnaasiumi õpilased.

Jalus