fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

erakool

Audentese erakool pälvis kuldtaseme tunnustuse „Digitaalselt aktiivne kool 2016“!

27.11.2016

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA) kuulutab kord aastas IKT-sügiskonverentsil välja digitaalselt aktiivsed koolid.

Tunnustus „Digitaalselt aktiivne kool“ määratakse õppeasutustele, kes on kolme viimase õppeaasta jooksul kasutanud õppetöös aktiivselt digivõimalusi. Tunnustusega seatakse eeskujuks koole, kes on muutunud valdkonna eestvedajaiks ja kellelt on palju õppida ka teistel. Samuti innustatakse tunnustusega neid, kes on sihiks seadnud oma kooli õpetajate ja õpilaste oskusliku digimaailmas tegutsemise ning astunud selleks esimesi vajalikke samme.

Tunnustamise aluseks on riikliku õppekava, Eesti elukestva õppe strateegia 2020 ja Digipöörde programmi eesmärgid, mis hõlmavad õpetajate ning õpilaste digipädevuste arendamist ja tehnoloogiavahendite otstarbekat õppetöös kasutamist.

Selleks et selgitada välja digitaalselt aktiivsete koolide pingerida, töötas HITSA välja eraldi metoodika: digitaalset aktiivsust uuritakse eri valdkondades ning samuti vaadatakse seda, kas, kui tihti ja kui suures osakaalus on kool eri tegevustesse panustanud.

Audentese kooli õpetajad on viimastel aastatel olnud väga tublid õppijad ja õpetajad: nad on osalenud aktiivselt HITSA tegevustes ja töötubades, koolitanud ennast ja õpilasi ning jõudumööda integreerinud digilahendusi igapäevasesse õppetöösse. Selle tulemusena pälvis meie kool kõige kõrgema tunnustuse: kuldtaseme!

Jalus