fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

erakool, spordigümnaasium, IB

Erasmus+ rahvusvaheline õpilasvahetusprojekt „Säästev tootmine ja tarbimine“ 2015–2017 on lõppenud

19.06.2017

Juunikuu alguses lendas kolm Audentese õpetajat – IT-õpetaja Eve Liis, inglise keele õpetaja Felena Sooaluste ja bioloogiaõpetaja Heli Illipe-Sootak – Prantsusmaale Amiens’i, et koostöös meie toredate sõpruskoolidega Rumeeniast, Hispaaniast, Prantsusmaalt, Türgist ja Itaaliast teha projekti lõpparuanne. Samuti pandi kolme tiheda tööpäeva jooksul kokku Euroopa õpetajatele koostatud e-käsiraamat „Educational app enhancing motivation“ erinevate õpirakenduste kasutamise kohta. E-käsiraamatus on hulganisti näiteid ja õpirakenduste kirjeldusi, mis peaksid tooma vaheldust tavapärasesse õpiprotsessi ning ärgitama õpilastes suuremat huvi keskkonnaprobleemide vastu ning pakkuma võimalusi nende probleemide leevendamiseks ja lahendamiseks. E-käsiraamat on kõigile tasuta kättesaadav ja selle sisu on lubatud alla laadida, muuta vastavalt õpivajadustele ning jagada kolleegidega.

Lisaks tööle külastati ka Amiens’i-lähedast muinasajakeskust Samara ning tutvuti linna vaatamisväärsustega.

Kokkuvõtteks. Kaks aastat vältava projekti käigus sai loodud projekti koduleht ja Audentese kooli projektiblogi. Kaasatud oli ca 35 spordigümnaasiumi, IB-õppe ja erakooli õpilast, kes osalesid kas õpilasvahetustes Hispaanias Córdobas, Rumeenias Sibius, Prantsusmaal Amiens’is ja Itaalias Vittorias või olid abiks õpilasvahetuse läbiviimisel Audenteses mais 2016. Lisaks õpilastele panustas projekti ka kümmekond Audentese õpetajat. Tagasisideküsitlusest selgus, et õpilased hindasid võimalust projektis osaleda kõrgelt ning soovitati seda ka kaasõpilastele. Saadi juurde esinemisjulgust, õpiti tegema koostööd rahvusvahelises seltskonnas ja saadi teada, millised on peamised keskkonnaprobleemid nii omas koduriigis, Euroopas kui ka maailmas tervikuna. Kogeti uut keele- ja kultuurikeskkonda ning leiti palju uusi sõpru. Õpetajad tõid välja, et nemadki said juurde südikust väljenduda inglise keeles, suhtlemisel Euroopa kolleegidega tõdeti, kui sarnased on meie haridussüsteemide kitsaskohad ja rõõmud. Jagati põnevaid tehnoloogilisi ja pedagoogilisi nippe õppetöö mitmekesistamiseks ja põnevaks muutmiseks.

Uute projektideni!

Heli Illipe-Sootak
ERASMUS+ projekti koordinaator

Jalus