fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini.
Otsi
 

Uudised

ERAKOOLI UUDISKIRI

Audentese rahvusvaheline kool toetab tulevast karjääri

31.03.2021

Peaaegu kümmekond aastat tagasi käivitas Audentese erakool rahvusvahelise diplomiprogrammi International Baccalaureate (IB) alusel õppe gümnaasiumiastmes. Esimesel aastal asus sellele õppekavale õppima viis noort, nüüdseks on IB üksus kasvanud iseseisvaks poolesaja õpilasega kooliks. Praegu õpib meie diplomiprogrammis noori rohkem kui kümnest riigist, kaugemad tulijad on pärit Taist, Türgist, Araabia Ühendemiraatidest, Mehhikost ja Norrast. Meie koolis õpetab tegus rahvusvaheline tiim, mis koosneb oma ala professionaalidest.

Õppekava on paindlik
IBO on rahvusvaheline haridusorganisatsioon, mis loodi 1968. aastal ja mille peakorter asub Haagis. IB koolid tegutsevad 153 riigis ja neid koole on kokku 5000.
IB diplomiprogramm pakub õpilasele paindlikku ainevalikut ja rohkelt eneseteostuse võimalusi. Noor saab õppekava läbides mitu eelist, kuna see programm juurutab rahvusvahelist üksteisemõistmist, toetab inimese terviklikku arengut ning vormib kriitilist arutlus- ja mõtlemisoskust. Kogu õpe toimub inglise keeles.
IB õppes haridust omandades saavutab noor valmisoleku jätkata õpinguid erilaadsetes kõrgkoolides. Paindlik õppekava ja individuaalse programmi koostamine tagab selle, et õpilane keskendub enim just nendele ainetele, mis toetavad tema tulevast karjääri.

Eelaasta laob tugeva vundamendi
10. klassi ehk Pre IB kursused on üles ehitatud nii, et need looks hea aluse diplomiprogrammis valitavatele õppeainetele.

Pre IB õpilane

 • omandab süvendatult matemaatikat ja inglise keelt;
 • tutvub teadmiste kujunemise teooriaga;
 • õpib tundma iseend ainetes, mis aitavad tal kujuneda ennastjuhtivaks õppuriks;
 • paneb aluse enda oskusele kirjutada akadeemilisi uurimistöid ja esseid;
 • lihvib kommunikatiivseid oskusi;
 • avastab iseend mitmesugustes loovprojektides;
 • rajab koos kaasõpilastega oma esimese firma, õppides samal ajal tundma ettevõtluse põhilisi toimimismudeleid ja praktikaid, ning
 • läbib muidugi ka bioloogia-, füüsika- ja keemiakursuse.

Järgnevad kaks põhiaastat
10. klassi ehk IB eelaasta lõpus otsustab noor, milliseks kujuneb tema edasine õppemudel. Õpilane valib kuus põhiainet, millest kolme omandab ta järgmise kahe aasta jooksul süvendatult.

Audentese rahvusvahelise kooli IB Diploma õppeprogrammi põhiained olid 2019/2020. õppeaastal järgmised:

 • „Language and literature“: kirjandus eesti, inglise või vene keeles; korea, prantsuse ja türgi keel emakeelena;
 • „Language in acquisition“: inglise keel võõrkeelena; saksa, vene ja hispaania keel algajale;
 • „Individuals and society“: ajalugu ja ärikorraldus;
 • „Scienses“: keemia, bioloogia ja füüsika;
 • „Mathematics“: matemaatika;
 • „Visual Arts“: visuaalne kunst.

Meie õppurid on enamasti otsustanud õppida süvitsi neid aineid, mis toetavad nende hilisemat karjääri. Iseenda huvist ja võimekusest lähtudes võib noor, kes soovib näiteks saada

 • inseneriks, keskenduda reaalainetele;
 • arstiks, õppida süvendatult bioloogiat ja keemiat;
 • arhitektiks, valida põhiaineteks visuaalsed kunstid, füüsika ja matemaatika.

Paljud on täiendanud ja realiseerinud enda loomupäraseid andeid meie kunstiprogrammis, aga samal ajal õppinud näiteks ka ärikorraldust. Valikuid, mille alusel oma õppeprogramm kokku panna, on palju. Aitame õppuril tema perega koostöös leida parima võimaliku lahenduse.

Kool, mis avab paljud uksed
Meie kooli õpilased on rõhutanud, et neile meeldib siinne avatud ja mitmekesine keskkond, kus kohtuvad eri keeled ja kultuurid. Plussiks peetakse ka seda, et õpigrupid ei ole suured ning et õpetajate ja õpilaste vahel valitsevad sõbralikud ning vastastikkusele austusele tuginevad suhted.
Noored, kes on viimasel kahel aastal meie kooli lõpetanud, õpivad praegu üle maailma väga eriilmelistel õppekavadel. Audentese IB vilistlasi võib leida näiteks järgmistest ülikoolidest:

 • California Polytechnic State University: kommunikatsioon (California, USA);
 • EU Business School: rahvusvaheline äri (München, Saksamaa);
 • University of Geneva: majandus- ja juhtimisteaduskond (Genf, Šveits);
 • Fordham University: film ja televisioon (New York, USA);
 • Saxion University of Applied Sciences: füsioteraapia (Enschede, Holland);
 • Tartu Ülikool: geneetika ja biotehnoloogia;
 • TalTech: rakenduslik majandusteadus;
 • Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituut: ristmeedia filminduses ja televisioonis.

Ka selle aasta abiturientide seas on tulevased meedikud, insenerid, merebioloogid, juristid, finantsjuhid ja ärikorralduse eksperdid. Veel mõni kuu ja nad on oma keskkooliõpingute lõpusirgel. Jäänud on veel anda viimane lihv ja panna eksamitega oma gümnaasiumiõpingutele punkt.

Uute IB õpilaste vastuvõtt on alanud
Audentese erakooli 9. klassi lõpetanu saab meie rahvusvahelises koolis õpinguid jätkata väga soodsatel tingimustel. Kandideerimisavalduse saab täita meie veebilehel, kus on ka lisainfo ja avalduse ankeet.
Avalduse laekumise järel lepime kokku, millal toimub veebiintervjuu ja millal saab õpilane veebis teha sisseastumiskatsed.

Jalus