fbpx
Otsi
 

Uudised

Audentes

Audentese reorganiseerimine

11.01.2018

AS-i Audentes nõukogu otsuse kohaselt toimus 1. jaanuaril 2018 Audentese reorganiseerimine, et eraldada selgemalt haridusvaldkond äritegevusest.

Seega uuest aastast

  • tegutsevad erakool, spordigümnaasium, lastekool, huvikeskus ja spordikool uue koolipidaja Audentese Koolide Sihtasutus all, mis on AS-i Audentes ehk senise koolipidaja õigusjärglane;
  • ühines Audentes Fitnessi ja Audentese spordikeskuse teenuseid pakkuv tütarettevõte Audentes Halduse OÜ emaettevõttega AS Audentes.

Audentese Koolide Sihtasutus
Koolide üleminekuga sihtasutuse alla muid muudatusi ei kaasne: kõik lepingud lähevad AS-ilt Audentes üle Audentese Koolide Sihtasutusele muudatusteta ja koolid jätkavad oma senist tegevust tavapärastel tingimustel.

Audentese Koolide Sihtasutuse rekvisiidid:

  • registrikood 90014106;
  • aadress Tondi 84/1, 11316 Tallinn;
  • arvelduskontod EE092200221001197160 (Swedbank) ja EE867700771000613014 (LHV Pank).

AS Audentes
4. jaanuaril 2018 jõustus äriregistri kanne, millega kinnitati Audentes Halduse OÜ (registrikood 10786935, aadress Tondi 84/2, 11316 Tallinn) ühinemine AS-iga Audentes (registrikood 10306970, aadress Tondi 84/1, 11316 Tallinn).

AS Audentes on ühendav ühing, millele läksid üle kõik Audentes Halduse OÜ varad, õigused ja kohustused, sealhulgas lepingu(te)s määratud õigused ja kohustused.

AS-i Audentes rekvisiidid:

  • registrikood 10306970;
  • aadress Tondi 84/1, 11316 Tallinn;
  • arvelduskontod EE672200221017907373 (Swedbank) ja EE037700771001092621 (LHV Pank).

Muudatus ei puuduta Audentese Spordiklubi MTÜ all toimuvat noorte- ja saavutusspordiga seotud tegevust.

Küsimuste korral võtke ühendust telefonil 699 6543 või e-posti aadressil audentes@audentes.ee või siis oma kontaktisikuga Audenteses.

Jalus