fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

Spordigümnaasium

Audentese spordigümnaasiumi II poolaasta õppetöö plaan

17.12.2014

Õppetöö-370x2402014. aasta sügis on olnud spordigümnaasiumi noortele edukas nii õppetöös kui ka treenimisel. Selleks, et toimetused sujuks ladusalt ka edaspidi, oleme siia tutvumiseks koondanud järgmise poolaasta tähtsaimad õppetegevused.

Teadmiseks Tallinna õpilastele ja nende vanematele
Jaanuaris algab 12. klassi õpilaste registreerumine riigieksamitele. Selleks on vaja igal õpilasel ID-kaarti.

Riigieksamid toimuvad järgmistel kuupäevadel:

  • eesti keel 27. aprillil;
  • inglise keel 4.–8. maini;
  • matemaatika 21. mail.

Koolieksami II osa („Sport ja tervis”) toimub 7. jaanuaril ning III osa („Sport, ajalugu ja poliitika”) 12. jaanuaril.

11. klassi õpilased sooritavad märtsis koolieksami I osa (treeneri kutsekoolituse eksam) ja kaitsevad 30. märtsil oma uurimistöid.

10. klassi õpilased teevad maikuus inglise keele üleminekueksami ja matemaatika tasemetöö.

9. klassil algab jaanuaris põhikooli lõpueksamitele registreerumine. Lõpueksamid toimuvad järgmistel kuupäevadel:

  • eesti keel 1. juunil;
  • matemaatika 5. juunil;
  • valikeksam 10.–11. juunini.

10.–12. klassi õppetöö kestab 4. juunini. 9. klassil toimub lõpuaktus 19. juunil ja 12. klassil 20. juunil.

Teadmiseks Otepää õpilastele ja nende vanematele
11. klassi uurimistöö esitamise tähtaeg oli 15. detsember. Tööd läksid kohe retsenseerijatele, kes tagastavad need kaitsmise ajaks. Uurimistööde kaitsmine toimub ajavahemikus 19.–30. jaanuar.

12. klassi õpilased teevad valiku matemaatika kitsa ja laia eksami vahel ning registreerivad end riigieksamitele 20. jaanuariks portaali https://eis.ekk.edu.ee/eis kaudu, kasutades ID-kaarti.

12. klassi koolieksam (II ja III osa) toimub 3. märtsil. Selleks ajaks on õpilased läbinud vastavate teemade kursused ja tutvunud uuesti koolieksami eristuskirjaga.

Koolieksami hinne kujuneb kolme eksamiosa sooritamise põhjal. I osa hõlmab treeneri kutsekoolitust, II osa on „Sport ja tervis” ning III osa „Sport ja poliitika”.

Eksami I osa sooritasid õpilased 11. klassis. Ka sellel kevadel teevad 11. klassi õpilased treeneri kutsekoolituse eksami, olles enne kuulanud selleteemalisi loenguid.

Muutub ka 12. klassi eksamiperioodi koolitundide toimumise kord. Seaduse kohaselt osalevad 12. klassi õpilased õppetundides kuni 4. juunini, kolm riigieksamieelset päeva on neil aga õppetunnivabad.

10. klassi õpilased osalevad treenerikutse loengutes. Samuti valivad nad uurimistöö teema, tegelevad selle töö ettevalmistamisega ja suhtlevad juhendajaga. Mai alguses esitab iga õpilane uurimistöö edenemise kohta vahekokkuvõtte.

Otepää (talialad, jalgrattasport, orienteerumine) uute õpilaste sisseastumisvestlused toimuvad 17. märtsil algusega kell 11 Otepääl, aadressil Lipuväljak 14.

Jalus