fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

HUVIKESKUSE UUDISKIRI

Distantsõpe huvikeskuses

21.05.2020

Pärast eriolukorra väljakuulutamist läks huvikeskus esialgu ooterežiimile: andsime kõigile õpilastele ja vanematele aega muutunud õppe- ja elukorraldusega harjuda.

Kui kahe nädala pärast eriolukorda pikendati, kaalusime huvikeskuse õpetajatega põhjalikult, kas ja kuidas võiks õppetöö huviringides jätkuda. Meie 13 ringi sisu ja õppekorraldus on väga erinev. Näiteks mudilaskoori, robootikaringi, näiteringi ning kunsti- ja meisterdamisringi distantsõpe oleks olnud poolik lahendus: selle asemel, et pakkuda uusi teadmisi ja oskusi ning tegutsemislusti, oleks distantsõpe nende ringide puhul andnud õpilasele ja tema vanemale üksnes uusi kohustusi ja ülesandeid.

Show-tantsu ja puutööringi distantsõppele viimine oleks olnud suisa mõeldamatu või kasutu, sest esimese ringi puhul on koos teistega tantsimine võtmetähtsusega ning puutööringi tegevuste jätkamine kodus eeldaks vajalike töövahendite ja materjalide olemasolu.

Seetõttu me eespool mainitud ringide tööd distantsõppele ei suunanud. Niisugune otsus vähendas ka vanemate rahalisi kohustusi, mis eriolukorras oli kindlasti paljudele peredele sobiv lahendus.

Küll aga said pilliõppe õpilased soovitused kodus iseseisvalt pilli harjutada. Suheldi õpetajaga, et tekkinud küsimustele ja muredele lahendusi leida ning edusammude üle rõõmustada. Soovijad võisid tundidega jätkata Skype’i vahendusel.

Jalgratturi koolituse õpilased said alguses soovituse korrata tööraamatu teemasid ja harjutusteste. Kui aga selgus, et eriolukord pikeneb vähemalt aprillikuu lõpuni, hakkasime otsima uusi lahendusi. Nimelt tuleb sellel koolitusel õppeaasta lõpus sooritada jalgratturi teooria- ja sõidueksam, mille alusel antakse õpilasele jalgratta juhtimise õigus ja jalgratturi juhiluba.

Kuna õpilased olid enne eriolukorda tublisti liiklusteooriat õppinud, ei olnud mõeldav, et nad ei saa teooria- ja sõidueksamit sooritada. Seetõttu jätkasime jalgratturi koolitusega distantsõppel ning lapsed tegid harjutusteste ja sooritasid ka teooriaeksami veebi vahendusel. Selline õppevorm oli uus kogemus kõigile osalistele: lastele, vanematele ja õpetajale. Peagi tekkis arusaamine, kuidas korraldada kooli ja kodu koostöös jalgratturi koolitust lapse jaoks kõige paremini.

Tänu eriolukorra lõppemisele saavad jalgratturi koolituse osalejad kõiki kehtestatud piiranguid arvestades teha ka vajalikud harjutus- ja eksamisõidud. Seega hoiame tublidele õpilastele pöialt!

Kiidame kõiki õpilasi, kes on armastatud huvitegevusega omal käel kodus jätkanud või usinalt distantsõppel osalenud. Suur aitäh ka vanematele, kes on lastele selles toeks ja abiks olnud. Eriolukord oli väljakutse meile kõigile, aga samal ajal parim näide kooli ja kodu koostööst.

Jalus