fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

LASTEKOOLI UUDISKIRI

Distantsõpe lastekoolis

13.05.2020

Pärast eriolukorra väljakuulutamist läks lastekool üle distantsõppele: tavapärane, koolimajas toimuv õpe asendus alates 14. märtsist kodus õppimisega, kus kasutati õpetaja saadetud õppematerjale.

Distantsõpe oli uus kogemus kõigile osalistele: lastele, vanematele ja õpetajatele. Esimesed paar nädalat olid kahtlemata kõige raskemad. Pärast seda hakkas tekkima arusaamine, kuidas korraldada kooli ja kodu koostöös õpet lapse jaoks kõige paremini.

Paljud vanemad olid aga sunnitud koostöölepingu lastekooliga lõpetama, sest majanduslik olukord või pere muutunud elukorraldus ei jätnud muud võimalust. Ootame kõiki lapsi sügisel taas lastekooli.

Kiidame lapsi, kes on usinalt kodus koolitükke teinud, ning vanemaid, kes on neile selles toeks ja abiks olnud. Eriline tänu läheb vanematele, kes on kooliga oma lapse tehtud töid jaganud. Paljud õpetajad kinnitavad, et just õpilaste joonistused, meisterdused, täidetud töölehed ja saadetud head soovid on andnud eriolukorras tohutut energiat ning pakkunud suurt rõõmu.

Kõik lastekooli distantsõppes valminud tööd, mis on õpetajani jõudnud, kahjuks uudiskirja ei mahu. Küll aga avaldame siin neist väikese valiku. Aitäh kõigile!

Jalus