fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

ERAKOOLI UUDISKIRI

E-gümnaasium loob alternatiivse õpiolukorra

22.10.2021

Kevadises rahuloluküsitluses märkisid meie e-gümnaasiumi õpilased, et kõige rohkem hindavad nad selle kooli head sisekliimat, toetavaid suhteid ja paindlikku õppekorraldust, tänu millele paraneb õppija enesetunne ning kahaneb õppimise ja sooritusega seotud ärevus.

Seda tagasisidet oli äärmiselt meeldiv lugeda, kuna just nendele teemadele pöörame e-gümnaasiumis erilist tähelepanu. Soovime luua õppimist toetava ja turvalise keskkonna, kus aktsepteeritakse õppija enda otsuseid ja eesmärke ning kus ta saab õppimise ajagraafiku ja õppemahu jaotuse ise valida. Selline õpisituatsioon, kus õppijal säilib kontroll oma tegevuste üle ning kus mõistvalt suhtutakse tema tehtud valikutesse ja otsustesse, vähendab õppija ärevust ja toetab õppija autonoomia väljakujunemist.

See on alternatiivne lähenemine tavakoolis tihti esinevale situatsioonile. Tavakoolis antakse õppijale iga päev ja iga nädal uusi ülesandeid ning tähtaegu, mis on ainult ühepoolselt reguleeritud, st õppijal endal pole enamasti sõnaõigust. Päeva jooksul peab ta keskenduma mitmele väga erinevale õppeainele ja lülitama ennast ühelt teemalt teisele ümber kindla ajagraafiku järgi. Selle kõrval on õpilase käitumine ja sooritus saavad pidevat tähelepanu ning hinnanguid. Kuna enamik meist on hariduse omandanud tavakoolis, oleme harjunud mõtlema koolile just eelkirjeldatud võtmes. Kindlasti on neidki, kes peavad seda pingelist kogemust väga kasulikuks ja karastavaks.

Kuid täiskasvanu – olgu siis vanuselt või esialgu üksnes ellusuhtumiselt – eelistab hoopis teistsugust õpiolukorda. Ta soovib ise otsustada, mis teema väärib tema aega ja tähelepanu rohkem ning mis vähem. Ta tahab õppimise tähtaegu, eesmärke ja õppemahu jaotust ise määrata. Ta eelistab vabaneda igal sammul toimuvast hindamisest (siinkohal käib jutt just hinnangust, mitte tagasisidest) ja eksimuste eest karistamisest (nt halva hinde näol). Just selline alternatiivne õppekorraldus võimaldab õppijal olla efektiivsem ning tunda ennast vaba ja iseseisva isiksusena.
Kevadisest tagasisidest võib järeldada, et Audentese e-gümnaasiumi õpilastele meeldib just see alternatiivne õpisituatsioon. Eelised, mida tagasisides mitmel korral mainiti, olid näiteks

  • paindlik õppeplaan, mida on võimalik aasta jooksul muuta;
  • tähtajad, mida õppija saab vajaduse korral enda järgi kohandada, ning
  • toetav ja lugupidav suhtumine ka mure või tööde hilinemiste korral.

Peale selle leidsid vastanud, et e-gümnaasiumis omal nahal kogetav vabadus ja vastutus annavad ülikooliks ning iseseisvaks eluks kõige parema ettevalmistuse.

Jalus