fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

ERAKOOLI UUDISKIRI

E-gümnaasiumi esindajad osalesid täiskasvanud õppijate foorumil

19.12.2018

9. novembril 2018 toimus Maarjamäe lossi kaminasaalis XVI täiskasvanud õppijate foorum. Selle aasta teemaks oli „Õppimine – kingitus iseendale ja 100-aastasele Eestile“.

Täiskasvanud õppijate foorumil said kokku maakondade tunnustatud õppijad, täiskasvanute gümnaasiumide õpilased ja õpetajad ning täiskasvanud õppijate liikumise toetajad. Audentese e-gümnaasiumist osalesid üritusel õppenõustaja Kadri Green ning e-gümnaasiumi õpilased Viljam Borissenko ja Meelis Valgeväli, kes tegutsevad ka tugiõpilasena.

Teiste lood annavad jõudu
Seekordset foorumit juhtis Rapla täiskasvanute gümnaasiumi sotsiaalpedagoog ja õppenõustaja Kaja Leppik. Tänavuse ürituse mõte oli innustada lugude jutustamise ja kogemuste jagamise kaudu inimesi õppima ning mõistma, et õppides ja arenedes teeme endale kingituse, mitte ei võta kaela rasket koormat.
Lugude jutustamine on tõhus võimalus inimesi innustada, anda edasi väärtusi ja kujundada hoiakuid. Õpilugusid rääkides ja jagades saame julgustada teisi, kellel õppimine on jäänud pooleli või kes õppimise alustamisel kõhklevad.

Aus lugu kõnetas
Esimesena astus üles kirjanik, luuletaja ja stsenarist Andra Teede, kes kirjeldas enda õpiteed väga ausalt ning värvikalt. Saime aimu, kuidas ta on jõudnud selleni, kes ta praegu on. Andra tee ei ole olnud lihtne ja sirgjooneline: on olnud kannapöördeid, sisemisi kriise ja otsinguid ning loomulikult ka õnnestumisi. Nii nagu meil kõigil.
Lõpetuseks luges Andra ette enda päeviku katkendi ajast, mil ta tegi sisseastumiskatseid lavakunstikooli. Nii isiklike mälestuste jagamine oli julge samm ja Andra sai väga sooja aplausi osaliseks.

Põnev mõttevahetus
Seejärel said foorumil osalejad võimaluse jagada enda õpilugu väiksemates gruppides ja arutleda teemal „Õnneks on vaja õppida“.
Otsiti vastuseid järgmistele küsimustele.

  • Mida on õppimise teekond mulle andnud?
  • Kuidas kanda edasi oma kogemust ja vahendada õppimise positiivset sõnumit?
  • Kuidas jutustada lugu nii, et see köidaks?

Toimus ka arutelu teemal „Õppimine kui kingitus iseendale“. Selles mõttevahetuses osalesid teiste hulgas Oksana Kurvits (aasta õppija 2018), Ivo Leek (aasta õppija 2018, eripreemia), Pille Näksi (Hiiumaa aasta õppija 2018) ja Meelis Lindpere (Tartumaa aasta õppija 2018). Nende lood puudutasid kõiki kohalolijaid ning usutavasti mõjutasid paljusid täiskasvanuid asuma taas õpiteele. Videoid aasta õppijatest saab vaadata aadressilt https://www.youtube.com/watch?v=K12gacZS6v4 ja https://www.youtube.com/watch?v=uRlpOtqpqdU.

Pärast foorumit toimus ringkäik ajaloomuuseumis: panime proovile enda teadmised Eesti ajaloost ja saime ülevaate muuseumi põnevast ekspositsioonist.

Meie õppijate emotsioonid ja muljed foorumilt
Meelis Valgeväli: „Täiskasvanud õppijate foorumil osaledes jäi mulle kõrva ja mõttesse, et kuigi hiljem õppida on keerulisem, kuna igapäevaseid kohustusi on palju rohkem, on õppimine võimalik siiski igal ajal. Tähtis on leida ja seada enda õpingutele õiged eesmärgid.“
Viljam Borissenko: „Olen teadlikult otsustanud oma poolelijäänud haridusteed jätkata. Saan aina selgemini aru, et õppimine on auasi ja et julgus katkenud haridustee täiskasvanuna lõpuni käia on tunnustamist väärt.

Aasta õppijate laureaadid jagasid Maarjamäel toimunud foorumil oma kogemusi ning ma nägin veel selgemalt, kui olulised on eeskujud, kellega samastuda ning kelle järel minna. Ma vajan eeskujusid, et mõista: kõik on võimalik. Väga hea tunne oli olla võitjate keskel. Usun nüüd veelgi kindlamalt, et ka mina saan hakkama. Olen tänulik kõigile toetajatele, kes jäägitult meisse usuvad.“

Jalus