fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

ERAKOOLI UUDISKIRI

E-gümnaasiumi projektid laiendavad õppija võimalusi

19.10.2018

Audentese e-gümnaasium osales oma projektiga meetme „Madala haridustasemega täiskasvanute tagasitoomine tasemekoolitusse ja õppes osalemise toetamine“ teises taotlusvoorus ning sai toetuse. Samuti olime osa võtnud esimesest taotlusvoorust ja ka siis sai meie projekt rahastuse.

Selle aasta augustis edukalt lõppenud esimese projekti tulemusena

  • kasvas meie e-gümnaasiumiga liitunud õppijate arv;
  • saavutasime rekordilise lõpetajate hulga: 21. Neist kolm olid medalistid, mis on e-õppe puhul väga hea tulemus;
  • vähenes väljalangevus;
  • paranes õpilaste üldine heaolu: rahulolu uuringus hindasid e-gümnaasiumi õpilased meie kooli ja õppetöö kvaliteeti väga kõrgelt, andes 10 võimalikust punktist keskmiselt 9,31;
  • muutus õppetöö veelgi paindlikumaks.

Saime projekti raames katsetada uusi tegevusi, näiteks mentorprogrammi. Nende katsetuste põhjal nägime, et mentorlust tuleb meil edasi arendada. Kool peab toetama igat õppijat tema vajaduste järgi ja mentorlus on üks vahend, mis aitab seda teha.

Tänu esimesele projektile laiendasime e-gümnaasiumi tehnilist baasi ja arendasime nii õpetajate kui ka õpilaste digioskusi. Paremad oskused on andnud enesekindlust ja lisanud tahtmist edasi katsetada.

Turundustegevusega kasvatasime oma kooli nähtavust. Tekkis võimalus populariseerida e-gümnaasiumi õpet klippides, mis rääkisid koolist mitmesuguste õppeainete ja ainetundides tekkivate põnevate küsimuste kaudu.

Laiendasime valikkursuste sortimenti. Nüüd saavad õppijad, kellel on jäänud haridusteel suurem vahe sisse, alustada nelja eelkursusega, mis aitavad kooliellu sisse elada ja põhikoolis õpitut meelde tuletada.

Uues projektis jätkame nende tegevustega, mille vastu õpilased on kõige rohkem huvi tundnud ning mis meie hinnangul hoiavad õppijaid koolis ja motiveerivad neid õppima.

  • Jätkame mentorluse ja individuaalkonsultatsioonidega.
  • Tutvustame meedia kaudu kooli muutunud õppekava ning uusi täiskasvanud õppija võimalusi, näiteks VÕTAt ehk varasemate õpi- ja töökogemuste arvestamist.
  • Meie meeskonnaga liitub õppenõustaja ja hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordinaator, et saaksime pakkuda veel paindlikumaid ning õppija olukorda arvestavaid õppevõimalusi.

Projekt on suunatud kõigile nendele täiskasvanutele üle Eesti ja Eestist väljaspool, kes soovivad omandada gümnaasiumiharidust e-õppes. Selle projekti käigus kavatseme alustada tööd ka pilootrühmaga, kuhu kuuluvad püsivalt väljaspool Eestit elavad õpilased. Soovime neile pakkuda 100% e-õpet.

Projekti elluviimist toetab Euroopa Sotsiaalfond koostöös Eesti riigiga.

Jalus