fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

erakooli uudiskiri

E-gümnaasiumi uus õppeaasta tuleb võimalusterohke

07.06.2017

Sel aastal on e-gümnaasiumi töökorralduses paljugi muutunud: lisaks auditoorsetele tundidele ja individuaalsetele e-konsultatsioonidele toimusid mitmel kursusel veebiülekandena reaalajas tunnid, milles said korraga osaleda kõik kursuse liikmed. E-tunnid olid interaktiivsed: e-osalejad suhtlesid õpetajaga ning tegid koos ülesandeid ja harjutusi.

Aprillikuus korraldasime e-gümnaasiumi õpilaste seas küsitluse, et uurida nende rahulolu e-tundidega. Vastanutest 64% märkis, et on võtnud e-tundidest osa. 78% on vaadanud tunde järele. Üle 90% küsitluses osalenutest ütles, et e-tunnist oli õppimisel abi.

Põhiliselt meeldis õpilastele e-tundide puhul see, et

  • osaleja sai kiire ülevaate e-kursuse ülesehitusest ja nõuetest;
  • õpetaja juhtis tähelepanu olulistele asjadele;
  • lisaselgitused ülesannete juurde olid väga kasulikud ja neid sai mitu korda järele vaadata;
  • oli hea võtta koolitunnist osa ja suhelda õpetajaga ka väljaspool Eestit olles;
  • tund oli informatiivne ja kasulik;
  • õpetaja oli tunni hästi ette valmistanud ja läbi mõelnud;
  • küsimusele anti kohe vastus, tänu sellele sai kursuse materjal paremini selgeks;
  • osaleja ei pidanud kodust lahkuma ja edasi-tagasisõidu peale aega kulutama.

Vastanutele ei meeldinud tehnilised probleemid internetiühendusega, vahetu emotsiooni puudumine ja auditoorsete tundidega võrreldes väiksem kaasatus. Samuti nimetati ebasobivat aega ja seda, et e-tunde oli vähe.

Õpilased tegid mitu ettepanekut parendamiseks. Sooviti rohkem e-tunde reaalainetes, eriti matemaatikas. Samuti soovitas mitu õpilast muuta veebitunnid sisukamaks: jätta rohkem aega kursuse materjalile ja vähem aega korraldusliku poole selgitamisele. Oodatakse ka rohkem interaktiivsust ja õpilaste kaasatust, arutelusid ning ühist harjutamist.

Kokkuvõttes jäi üle 90% õpilastest e-tundide korralduse ja sisuga rahule ning nad soovisid, et e-gümnaasiumi meeskond laiendaks e-tundide andmist.

6. mail toimus e-gümnaasiumi õpetajate ja tugimeeskonna arenguseminar, kus võeti kokku rahuloluküsitluse tulemused ning arutati läbi järgmised sammud. Õpetajad jagasid e-tundidega seoses omi kogemusi ja tegid ettepanekuid.

Arutelu tulemusena on järgmisel aastal kavandatud mõningaid uuendusi, seda nii e-tundide sisu ja ülesehituse kui ka korraldusliku poole pealt. Kursuse korraldusküsimuste osa salvestatakse ette ja sellega saab osaleja tutvuda enne e-tundi. E-tund ise muutub sisukamaks. Laieneb ka nende ainete valik, milles e-tunnid hakkavad toimuma. Tekib juurde üks e-päev töönädala sees õhtusel ajal. Töösse on võetud ka mitu teist ettepanekut.

Jalus