fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

erakooli uudiskiri

E-gümnaasiumis toimusid esimesed mentortunnid õpilastele

22.02.2017

Oleme harjunud mõttega, et mentor on keegi kogenud kolleeg, oma ala spetsialist, kes nõustab ja aitab vähem kogenud kolleegil teha esimesi samme. Mentorlus ja arengunõustamine ehk coaching on ärimaailmas üsna populaarsed: aina enam spetsialiste ning ettevõtjaid kasutavad oma isiklikku mentorit.

Pöörasime juba eelmisel õppeaastal mentorlusele erilist tähelepanu. Vaatasime seda laiemalt, käsitledes mentorlusena mistahes juhendamist, ühist õppimist ja koostöösuhte loomist, mis on võimalik nii kolleegide kui ka meie õpilaste puhul.

Just seetõttu on jaanuaris startinud mentorõpetaja programm suunatud meie õpilastele, kes saavad soovi korral endale kogenud juhendaja: oma isikliku õppementori.

Õppimine ei ole lihtne tegevus. See eeldab häid õpioskusi, mis tuleb kindlasti omandada. Mida paremini sa õppida oskad, seda paremini saad tulevikus hakkama. Tuleb ju elu jooksul palju kordi juurde ja ümber õppida. Mentorõpetajad ise on juba läbi käinud pika õpitee. Sellel teel omandatud teadmist ja kogemust saavad nad nüüd jagada ka oma õpilastega.

Mentortundide käigus suunab mentor oma juhendatavat õppeprotsessi analüüsima, ergutab otsima seoseid õpilase õnnestunud või ebaõnnestunud tegevuse ja käitumise vahel ning aitab õppida kogemusest. Mentorõpetaja juhendab õpieesmärkide seadmisel ning hoiab ka lihtsalt hea ja toetava sõnaga õpilase tuju üleval, et viimasel oleks rõõmu ja jaksu jätkata.

Tähelepaneliku kuulaja ja märkajana õpib mentorõpetaja selles protsessis ka ise. Mentorlus on ühine kasvamine ja õppimine, mille käigus saab õpetajast pigem teekaaslane, kellega noor võib jagada oma muresid ja rõõmusid ning kellega koos saab ta vaadata tulevikku. Selline koostöösuhe annab väärtusliku ja lähendava kogemuse mõlemale poolele.

Mentortundide pidamist ja mentorõpetajate koolitust rahastab Euroopa sotsiaalfond koos Eesti riigiga.

Jalus