fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

IB

Eesti ja Soome IB õpilased osalesid ühisprojektis

13.03.2015

IB-ja-Soome-koostööIB Diploma programmi eduka läbimise eelduseks on reaalainete praktiliste töötubade läbiviimine, mis toob kokku bioloogia-, füüsika-, keemia- ja arvutiõppele keskenduvad õpilased ning paneb nad praktiliselt koos tegutsema ja arutlema.

Töötuba koosneb kahest osast:

  • uurimishüpoteesi püstitamine ja mõõtmised;
  • andmete analüüs ja tulemuste ettekandmine.

Sel aastal viis Audentese kool töötoad ellu koos Soome Etelä-Tapiola gümnaasiumiga. Esimene praktiline osa toimus Soomes ja teine osa Tallinnas Audentese koolis.

Töötoad viiakse ellu ilma konkreetseid juhiseid õpilastele andmata. Ainuke juhtnöör, mis neile teatatakse, on üldteema, milleks seekord oli „Lumi”.

Konkreetne uurimisteema ja meetod tuli õpilastel ise valida. Õpetajate ülesanne oli tegevust jälgida ja küsimustele vastata. Selleks, et tekitada maksimaalset sünergiat, moodustati rühmad nii, et igas grupis oleks võimalikult võrdselt mõlema kooli noori ja eri ainete õpilasi.

Õpilased tulid väga erinevate uurimisteemade ja -hüpoteeside peale. Näiteks üks rühm uuris eri kohtadest võetud lund mikroskoobi all. Nende soov oli leida kinnitust ideele, et autoteede äärne lumi on saastatum kui värskelt maha sadanud lumi. Mitu rühma uuris lume füüsikalisi parameetreid, näiteks seda, kuidas eri lisandid lume sulamist kiirendavad.
Õnneks oli Soomes sel päeval lumi hommikul maha sadanud, seega lumest katsete tegemisel puudust ei olnud.

Töötubade teine osa toimus Audentese koolis, kus õpilased said oma andmeid analüüsida ja ettekanneteks valmistuda. Päev lõppes väikese konverentsiga, kus esitleti oma uuringute tulemusi.
Praktilise töötoa eesmärk ei ole teha suurt teadust, vaid innustada õpilasi koostööle, loovusele, uuenduslike ideede otsimisele ja lennukale probleemide lahendamisele. Kõik osavõtjad läbisid töötoa edukalt ja selle võib lugeda igati kordaläinuks.

Jalus