fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

ERAKOOL

Erasmus+ koolitust jagati kolleegidele

07.01.2019

2018. aasta sügisel käisid põhikooli õppetoolide juhid Külli Relve, Riina Rosenfeld, Tiia Pällo ja Katrin Raud Erasmus+ koolitusel Barcelonas (pikemalt on võimalik lugeda detsembrikuu uudiskirjast). Eramus+ projekti üks eesmärk on, et koolitusel õpitu jõuaks edasi võimalikult paljude kolleegideni. Eesmärgistatud kajastamiseks kohtusid õpetajad uue aasta alguses, 3. jaanuaril.

Kohale oli tulnud õpetajaid kõikidest kooliastmetest. Ligi nelja akadeemilise tunni jooksul räägiti õpetaja minapildist, muutunud maailmast, ühiselt arutati, kas need muutused on meie jaoks head ning kuidas õpilasi motiveerida.

Üheskoos tehti läbi praktilisi ülesandeid, mille abil on võimalik üksteist paremini tundma õppida, koostööd teha ja loovust arendada. Õppetoolide juhid jagasid koolitusel saadud tööriistakasti, milles leidus lisaks ülesannetele ka IKT-vahendeid, millest tänapäeva koolis pole võimalik mööda minna. Samas ei tasu tehniliste vahenditega üle pingutada, vaid leida paar-kolm töötavat ja huvipakkuvat rakendust, mida õppimise eesmärgil kasutada.

Nädala jooksul Barcelonas õpitust anti põhjalikum ülevaade just kognitiivsest poolest. Koolituselt jäi kokkuvõttena kõlama, et õpilane, kes saab tähelepanu ja keda kuulatakse, on meelsamini valmis koostööks ja huvituma koolis pakutavast.

Jalus