fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

LASTEKOOL

Ettelugemine on iga lapse arengus oluline

10.02.2023

Raamat tekitab huvi, ärgitab mõtlema, kingib uusi teadmisi ja emotsioone ning arendab sõnavara, kujutlusvõimet ja keelelist võimekust.

Lugema õppimise ja õpetamise alus on lapse enda uudishimu. Huvi raamatute, tähtede ja lugemise vastu saab aga alguse ühisest raamatute vaatamisest ning ettelugemisest.

Lugege ette igas vanuses lapsele

Päris väike laps saab ettelugemise käigus aru meile nii enesestmõistetavatest asjadest: raamatut hoitakse käes, lugemist alustatakse esimesest leheküljest, raamatus on pildid, sõnu loetakse vasakult paremale, lehti keeratakse ja lehe keeramisel läheb lugu edasi.

Kahe-kolmeaastasel arendab ettelugemine kõnet ja tekitab huvi sõnade vastu, lapsel kujuneb seos sõnade ning piltide vahel.

Nelja-viieaastasele õpetavad etteloetud lood sõnavara ja keele struktuuri kõrval ka üldtunnustatud käitumis- ja tegutsemisviise. Selles vanuses lapsele on meeltmööda, kui talle loetakse ette ikka ja jälle sama lugu. Talle meeldib loo tuttavlikkus ja sündmuste ette teada kulg.

Viie-kuueaastasele võite etteloetu kohta esitada küsimusi, et ta kuuldut paremini mõistaks, ümber sõnastaks ja järeldusi teeks.

Igas vanuses väikelapsele saate ette lugedes tutvustada uusi olukordi, millega laps oma arengus kokku puutub: näiteks potil käimine, esimene hambaarsti juurde minek, kolimine, kadedus, uue pereliikme sünd või lasteaeda minek. Raamat aitab lapsel samastuda ja päriseluga paremini toime tulla.

Ka koolilapsele, kes juba ise loeb, on ettelugemine oluline: nii vanem kui ka laps saavad lugemiselamuse, mida pakub koos aja maha võtmine ja üksteisega suhtlemine. Koolilaps suudab loetud raamatuid juba võrrelda: võite temalt küsida, mis raamat ja miks on talle meeldinud kõige rohkem, mida ta kirjanikuna oleks konkreetse loo puhul teisiti kirjutanud või kuidas talle illustratsioonid meeldisid. Võrrelda saab ka raamatut ja selle põhjal valminud lavastust või (anima)filmi, tuues välja sarnasusi ning erinevusi.

Järgige toimivaid soovitusi

  • Kaasake laps raamatu valimisse: tutvustage talle eri raamatuid ja näidake pilte. Enne aga veenduge, et valikus oleksid eakohased raamatud.
  • Tabage ära lugemiseks õige hetk: siis kui Teil on piisavalt aega ja tahtmist ning laps on puhanud ja valmis tegevust alustama. Kujundage harjumus lugeda iga päev või teatud päevadel samal kellaajal.
  • Lugedes olge üksteise lähedal: istuge kõrvuti või võtke laps sülle. Enne raamatu avamist arutage koos, millest raamat võiks rääkida, mis on esikaanel, kas raamat on suur või väike, kerge või raske.
  • Tehke raamat lapsele ette lugedes või jutustades põnevaks. Ilmestage tegelaste öeldut eri hääletoonide, häälitsuste ja intonatsioonidega. Hääldage sõnu selgelt.
  • Kui laps ei soovi ettelugemist kuulata, siis jääge rahulikuks ja vaadake koos pilte ning jutustage nende järgi lapsele. Pidage meeles, et ka kuulamisharjumuse kujunemine võtab aega.
  • Jutustades või ette lugedes ärge kiirustage. Tehke kõnes pause, et lapsel oleks võimalik saadud infot töödelda. Pauside ajal kuulake tema võimalikku arvamust või küsimust kuuldu kohta.
  • Tõmmake loetu ja lapse igapäevaelu vahel paralleele.
  • Looge ette lugedes positiivne õhustik: nii juurdub lapses teadmine, et lugemine on tore ja vahva tegevus.

Tehke laps raamatuga sõbraks

Mida varem hakkate lapsele ette lugema, seda enam kinnistub temas lugemisharjumus ja huvi raamatute vastu. Lugemishuvi süvendab toetav keskkond, kus on loodud võimalused raamatutega sõprust sõlmida. Seepärast on tähtis, et lapsel oleks kättesaadavas paigas eakohased raamatud, mida ta saab ise võtta, vaadata ja lugeda.

Kasutage ettelugemiseks ka olukordi, kus lapsel tuleb kaua oodata (lennujaam, pikk autosõit). Nii läheb aeg kiiremini ja laps saab teadmise, et lugemine on meeldiv ajaviide.

Kinkige lapsele tähtpäevaks raamatuid ning looge sellest traditsioon, mis väärtustab raamatut ja lugemist. Kindlasti kirjutage sisse pühendus, mis lisab kingitusele tähendust ning mida on tore lugeda ka aastaid hiljem.

Tähtis on eeskuju: ise lugedes ja lapsele ette lugedes sillutab vanem teed lugemishuvi tekkimisele.

Ükski äpist või CD-lt kuuldud lugu, ka kõige ilmekama näitleja esituses, ei asenda ema või isa etteloetud lugu. Ettelugemise käigus olete koos ja kogete ühiseid emotsioone. See annab lapsele turvatunde, rikastab tema maailmapilti, innustab lugema ning kingib teadmise, et raamatud ja lugemine on väärtus.

Põnevaid hetki koos lapsega raamatumaailmas!

Tutvun Audentese lastekooli võimaluste ja vastuvõtuga.

Jalus