fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

erakooli uudiskiri

eTwinningu projekt õpetas koostööd

22.12.2017

„Koostöö“ on sisukas sõna. See sisaldab ühiseid sihte ja partneritega arvestamist, läbirääkimist, ühist otsustamist, sõnapidamist ja palju muud. Selleks, et õpilased saaks õppides olla aktiivsed osalised, tunda põnevust ja rõõmu ning tõhusamalt omandada uusi teadmisi ja oskusi, peavad nad tegema koostööd. Paaris- ja rühmatöö kõrval kasutame koostööoskuse arendamiseks regulaarselt ka projektitööd, mis annab suurepärase võimaluse õppeaineid lõimida ning õpilastes üldpädevusi kujundada.

Eelmisel õppeaastal said meie kolmandate klasside õpilased ning inglise keele õpetajad Age, Kertu ja Riina proovida oma koostööoskust rahvusvahelises eTwinningu projektis „Stars don’t shine only at night“ ehk „Tähed ei sära vaid öösel“.

Pimeduses säravate tähtede vaatlemine paneb mõtlema, millised võiksime tähtedele paista meie. See innustab iseennast, oma peret, sõpru ja kogukonda teise nurga alt vaatama. Meiegi saame särada, ent veidi teistmoodi: oma heade tegudega ning austava suhtumisega teistesse ja iseendasse.

Projekt viis selles osalejad rännakule, mis kulges läbi eri kultuuride. Osaleti tegevustes, mis ühendasid kunstiõpetust, emakeelt, muusikaõpetust, tantsu, ajalugu, geograafiat ja loodusõpetust. Kuna projekt toimus inglise keele tundide raames, arendati loomulikult ka inglise keele nelja osaoskust: kuulamist, rääkimist, lugemist ja kirjutamist.

Töö kestis terve õppeaasta ja selle käigus tehti palju asju. Mõni lähteülesanne oli kõigil ühesugune. Sel juhul oli vahva vaadata, millise nurga alt eri koolides läheneti ja kuidas loovust kasutati. Leidus ka ülesandeid, kus põhirõhk oli info edastamisel ja omandamisel.

Sügisel vaatas projekti üle Eesti eTwinningu meeskond, kes hindas selle Euroopa kvaliteedimärgi vääriliseks. Riikliku kasutajatoe hinnangul oli projekt tore ja köitis õpilasi.

Kokkuvõtteks võib öelda, et lapsed said projekti käigus hulgaliselt uusi ja huvitavaid kogemusi. Õpiti tundma partnerriikide kultuuri ja kombeid ning märgati õpilaste ja koolide erinevusi. Samuti said lapsed juurde esinemisjulgust ja enesekindlust ning õppisid väärtustama koostööd. Kõik see tuleb kasuks igal elualal.

Jalus