fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

HUVIKESKUSE UUDISKIRI

Hea laager arendab last ja toetab vanemaid

29.05.2023

Kooliaasta saab peagi läbi ja suvi koputab uksele. Pika vaheaja planeerimine võib osutuda vanematele keeruliseks. Eriti raske on kavandada aega, kus ema ja isa peavad veel tööl käima, aga lapsel on juba puhkus. Niisugusel juhul on üheks heaks lahenduseks suvelaager, mis sisustab lapse aega tervislikult ja arendavalt ning kingib talle palju uusi kogemusi.

Enne laagri valimist tuleks aga lapsevanemal ennast erinevate võimalustega kurssi viia.

Kuidas leida sobiv laager?

Laagrit valides on oluline tähelepanu pöörata nii selle teemadele ja tegevustele kui ka toimumispaigale ja üldisele elukorraldusele.

Osa laagreid on mõne kindla suunitlusega: näiteks võib fookuses olla sport, kunst, matkamine, muusika, keeleõpe, tants või pärimuskultuur. Samas leidub ka laagreid, mille eesmärk on arendada laste silmaringi ja kogemuspagasit just võimalikult mitmekülgselt.

Laagreid saab jagada kaheks toimumispaiga järgi:

 • ööbimisega laagris viibib laps teatud aja – enamasti 7–10 päeva – kohapeal ning tavaliselt toimub selline laager linnast väljas, mõnes looduskaunis paigas;
 • linnalaagris võtab laps päeval osa põnevatest tegevustest ja tuleb igal õhtul koju.

Oluline on end kurssi viia ka korralduslike üksikasjadega. Uurida tasuks näiteks seda, kas laagril on tegevusluba, kes on õpetajad, mida on vaja laagrisse kaasa võtta ja kas nutiseadme kasutamise aeg on piiratud. Tähtis on teada, kuidas käib laagri eest tasumine ja millistel tingimustel on võimalik laagrilepingut katkestada, kui laps ei saa mingil põhjusel laagris kuni lõpuni osaleda.

Selle, millisesse laagrisse laps läheb, peaksid otsustama laps ja vanemad koos. Oluline on see, et laps läheks laagrisse vabatahtlikult, oleks kursis laagri teema ja sisuga ning teaks sealseid reegleid ja olusid (näiteks seda, et ühes toas elab kaheksa last ja et ekraaniaeg on piiratud). Kui laps on valitud laagri heaks kiitnud ja kõigest teadlik, siis saab ta sealseid tegevusi nautida ning tal ei kujune laagri suhtes negatiivset hoiakut.

Arvestada tasuks sellega, et lapsel on laagris kindlam tunne, kui ta osaleb seal koos sõbra või klassikaaslasega. Sel juhul on tal lihtsam kohaneda ja ka uusi suhteid luua.

Olenemata laagri suunitlusest ja korralduslikust poolest pakub iga laager palju kasulikku nii lapsele kui ka tema vanematele.

Miks on laager lapsele kasulik?

Laager võimaldab lapsel

 • tugevdada nii füüsilist kui ka vaimset tervist: laagris pakutakse tavaliselt tervislikku toitu, lapsed liiguvad palju värskes õhus ja püsivad eemal nutimaailmast;
 • arendada vastutusvõimet, iseseisvust ja enesekindlust, kuna ta peab ise hakkama saama;
 • õppida eakaaslastega suheldes uusi sotsiaalseid oskusi, näiteks meeskonnatööd ja konflikti lahendamist;
 • lõbutseda ja lõõgastuda, kuna laagris pakutakse palju erinevaid tegevusi ning meelelahutust;
 • avardada silmaringi, sest laagri tegevuskava sisaldab enamasti ka uute kohtade ja vaatamisväärsustega tutvumist;
 • saada kogemusi tegevustest, mis ei pruugi lapse igapäevaellu kuuluda (näiteks matkamine, kanuusõit, telkimine, meisterdamine, töötoad ja ekskursioonid);
 • arendada loovust: laagrilised saavad palju võimalusi loominguliseks eneseväljenduseks (näiteks töötoad, muusika, tants, kunst ja näitlemine);
 • proovida uusi tegevusi, millest võib hiljem kujuneda hobi;
 • arendada julgust tulla toime uute olukordadega ja õppida midagi uut enda kohta;
 • luua ilusaid mälestusi, mis jäävad meelde kogu eluks;
 • tutvuda uute lastega ja leida uusi sõpru.

Miks on vanemale kasulik, et laps osaleb laagris?

Kuigi esmapilgul tundub, et laagrikogemusest võidab üksnes laps, kingivad laagripäevad ja -nädalad palju head ka tema vanematele.

 • Usaldusväärne ja tegusa programmiga laager tagab vanemale kindlustunde, et laps on turvaliselt hoitud ning tema aeg mitmekülgselt sisustatud. See on eriti oluline juhul, kui ema ja isa peavad sel ajal tööl käima.
 • Last laagrisse saates võimaldab vanem lapsel omandada väärtuslikke oskusi ja kogemusi, mida pelgalt pereringis ei ole võimalik pakkuda.
 • Kui laps on laagris, siis tekib vanematel võimalus võtta aega iseenda jaoks ja end vajaliku energiaga laadida.

Sisukas laager toimub ka Audenteses

Meie huvikeskusel on hea meel teatada, et sellelgi suvevaheajal pakume nii oma kooli kui ka teiste koolide õpilastele linnalaagris vahvaid tegevusi. Täpsema info leiate veebilehelt.

Meeldivaid laagrikogemusi koolivaheajaks!

Jalus