fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

ERAKOOLI UUDISKIRI

Head õpioskused aitavad kiiremini edasi

11.03.2019

Audentese erakool pakub mitmekülgseid arenguvõimalusi ja kvaliteetset haridust. Tegutseme selle nimel, et õpilane käiks koolis hea meelega, areneks õppides, tuleks elus edukalt toime ka pärast kooli lõpetamist ja oleks valmis elukestvaks õppeks.

21. sajandi ühiskonnas ei ole mõtet seada esikohale faktiteadmiste omandamist, kuna teabe hulk suureneb iga hetkega ning peale õpiku ja õpetaja on häid, kättesaadavaid ning ajakohaseid infoallikaid teisigi. Kahtlemata vajame elus ka teatavat hulka faktiteadmisi, kuid muutuv maailm nõuab inimeselt pigem oskust teavet õigesti hinnata ning olulist ebaolulisest eristada. Seega tasub arendada just õpioskusi.

Milles õpioskused seisnevad?
Õpioskused hõlmavad oskust enda õppimist kontrollida ja juhtida ning teadmiste vahel seoseid luua. Seejuures on oluline, et õppija suudaks ise

  • õpieesmärke seada;
  • õppimist kavandada;
  • sobivaimat õppemeetodit valida;
  • õpitulemusi analüüsida ja vajaduse korral oma tegevust muuta.

Õpioskused aitavad õpilasel saavutada soovitud õpitulemusi, ennetada õpiraskusi ja lahendada õppimisega seotud probleeme.

Millest alustada?
Õppimine algab õppimise planeerimisega, mis on oskus omaette. Kõigepealt tuleks lahendada keerulisemad ülesanded. Kergemaid ja huvitavamaid ülesandeid suudab õppija teha ka siis, kui ta tunneb ennast juba natuke väsinuna. Pikad ülesanded tasub jaotada osadeks, millel igaühel on oma eesmärk: nii on lihtsam ülesannet täita ja tulemustel silma peal hoida. Kõige vähem aega peaks õppija kulutama mehaanilisele kordamisele.

Erilaadseid õppetöid (näiteks kirjutamine, lugemine ja ülesannete lahendamine) tasuks teha vaheldumisi. Õppeaja sisse tuleks kavandada ka puhkepausid. Nii õppe- kui ka puhkeaja planeerimine on vajalik, et õpilane jõuaks ülesanded õigeks ajaks valmis ja et ka tema uneaeg oleks piisav, sest uni kinnistab õpitut. Ühtlasi on puhanud õpilane edukam, kuna ta on nii koolis kui ka kodus paremas meeleolus.

Igal aastal toimub 5. klassidele õpioskuste võistlus
See ettevõtmine

  • süvendab õpilastes oskust infot otsida, leida ja sihipäraselt rakendada;
  • võimaldab kasutada võistlusülesannete lahendamisel loovust ja nutikust;
  • eeldab vastamisel täpsust ja korrektsust ning
  • annab osalejatele meeskonnatöö kogemuse.

Õpioskuste võistlusel osalevad 5. klasside viieliikmelised tiimid. Võistlus peetakse kolmes etapis: koolivoor, Tallinna piirkonnavoor ja üleriigiline lõppvoor.

Koolivoorust, mis sel aastal toimus ajavahemikus 14. jaanuar – 4. veebruar, võtsid osa kõik meie kooli 5. klasside õpilased. Audentese parim võistkond koosseisus Lota Natka, Sten Solovjov, Marvin Varb, Tristan Nikolajev ja Alex Liitmaa saavutas koolivoorus suurepärase tulemuse ning pääses edasi Tallinna piirkonnavooru. Palju õnne kogu tiimile!

Jalus