fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

SPORDIGÜMNAASIUMI UUDISKIRI

Hoolime koostööst ja arengust

19.12.2018

Meie kooli selle õppeaasta teema on „Hooli ja hoia“. Me saame hoolida üksteisest, aga ka koostööst ja arengust. Spordigümnaasiumis on nii õppimise kui ka spordi puhul eriti tähtis just koostööst ja arengust hoolimise osa.

Hoolimine eeldab, et me näeme laiemat pilti ehk inimest kui tervikut. Õppursportlase areng on midagi enamat kui tema teadmiste ja oskuste spetsiifiline areng.

Koostöös on tähtis mõlema poole panus
Õpetaja või treener aitab seada eesmärke ja arvestab õpilase tagasisidega, et areng oleks individuaalne. Seega peab iga juhendaja järgima mõtteviisi, mis aitaks õppursportlasel realiseerida oma potentsiaali, võtta vastu väljakutseid, jätkata ka tagasilöögi puhul ja näha pingutamist kui teekonda eesmärgi poole. Ka õpilane peab oma panusega näitama, kuivõrd ta sellest koostööst hoolib.
Vastastikune hoolimine toetab mõlema poole motivatsiooni, tänu millele saab noor jätkata arenemist nii spordis, koolis kui ka lihtsalt inimeseks kasvamisel.

Tunnustage üksteise panust
Peamine viis, kuidas vastastikust panust tunnustada, on juhendaja ja õpilase omavaheline avatud suhtlemine:

  • küsige üksteiselt arvamust ja kuulake see ära;
  • vastake küsimustele ausalt (ka siis, kui ei saa olla kindel, kas vastus on nii-öelda õige või vale);
  • rääkige muredest ja otsige koos lahendust;
  • kui lahendus on leitud, siis tehke edasine plaan ja viige see ellu.

Vastastikune mõistmine peab peegelduma ka kuulaja käitumises (vesteldes tuleks vaadata otsa, noogutada) ja soovituste kasutamises, seda põhimõtet võiks järgida nii treeningul kui ka klassiruumis. Kindlasti ei tohiks kuulaja anda sõnumit, et ta arengusse panustamisest ei hooli. Selline mulje võib jääda näiteks siis, kui vestluspartner keerab pilgu ära, ei vaata otsa, kõnnib tagasiside saamise ajal edasi või tõmbub eemale.

Juhendajal on suur vastutus
Treener või õpetaja peaks õppursportlasele andma infot, kuidas edasi tegutseda või mis vajaks tähelepanu. Hea arengu toetamiseks tuleb teada anda ka sellest, mida tehti õigesti. Samuti vajab noor edusammude eest tunnustust.
Õpilased on märkinud, et nende arengut soodustab see, kui õpetaja või treener

  • on sõbralik, mõistev, positiivne, vastutulelik, pühendunud ja lahendusele orienteeritud;
  • jääb raskes olukorras rahulikuks;
  • loob hea õhkkonna, tõstes hinnangute asemel esiplaanile koostöö ja arengu;
  • seletab rahulikult ja vajaduse korral mitu korda;
  • laseb õpilastel teemasid korrata: aju on nagu lihas, mis muutub ja tugevneb just kasutades, st õppides;
  • leiab õpetamisviisi, mis konkreetsele õppijale või treenijale sobib.

Treener ja õpetaja ootavad samuti tagasisidet
Kui treening või tund on olnud hea, siis võiks õpilane sellest teada anda. Loomulikult ei pea seda tegema iga päev, aga kui inimene tunneb, et see trenn või tund oli talle eriti kasulik ja arendav, siis võiks seda mainida.

Õpetajad on öelnud, et neid liigutab ka näiteks see, kui õpilane on õpetaja pingutust tunni ettevalmistamisel ja andmisel tunnustanud eKoolis naeratusmärgiga. Üleüldist hoolimist näitab seegi, kui õpilane avab õpetajale ukse, aitab toole tassida jne.

Jalus