fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

erakooli uudiskiri

Huvikeskuse õppeaasta on lõpusirgel

07.06.2017

Suvepuhkus koputab uksele ja seetõttu hakkavad ka huvikeskuse ringid kooliaastale joont alla tõmbama.

Vanemate rahuloluküsitluse kokkuvõte näitab, et huviringi tuleb lastest rõõmuga 87% ja enamasti rõõmuga 13%. Huviringide tegevusega on väga rahul 74% ja pigem rahul 24% vanematest. Enamik küsitluses osalenutest märkis, et on huviringi õpetaja tööga väga rahul (86%) või pigem rahul (13%). Audentese huvikeskuse huviringe soovitab oma tuttavatele ja sõpradele kindlasti 71% ning pigem 25% küsitluses osalenud vanematest. Üldhinnang huvikeskusele kümnepallisüsteemis on 9,1.

Rahulolu-uuringus küsisime vanematelt muu hulgas seda, milliseid huviringe võiks Audentese huvikeskus lastele veel pakkuda. Enamik vanemaid vastas, et ringide valik on juba piisavalt lai ja mitmekesine ning et lastel pigem ei jätku aega soovitud huviringides osalemiseks. Küll aga mainiti mitu korda seda, et male- ja näitering võiksid valikus olla. Sooviti ka loodusringi avamist.

Järgmisse kooliaastasse võtame kaasa juba populaarsed huviringid, mis suunavad lapsi eri tegevuste kaudu uute oskuste ja teadmiste poole. Ühtlasi plaanime huviringide valikut sügisel laiendada.

Kiidame kõiki õpilasi, kes on õppetööst vabal ajal leidnud huvitegevuseks aega ja energiat, ning täname nende vanemaid usalduse ja koostöö eest.

Jalus