fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

erakooli uudiskiri

IB noored tutvusid laboritööga

22.12.2017

Audentese rahvusvahelise IB Diploma õppeprogrammi õppuritel oli sel sügisel kaks huvitavat ja teadmisi avardavat õppepäeva Eesti tippülikoolide laborites.

Oktoobrikuu keskpaigas süvenesid meie kooli õpilased Tartu ülikooli tudengite ja doktorantide lahkel ning asjatundlikul juhendamisel Chemicumi uurimislabori õppepäeval peaaegu viieks tunniks uuringutesse, saades põneva kogemuse laboriteadlase elukutsest. Selline sisutihe ja praktiline õpiviis aitas noortel koguda loodusainetes uusi teadmisi ning kinnistas seda, mida nad juba enne olid omandanud. Muu hulgas said osalejad juurde uurimisoskusi, lihvisid käelist osavust ja õppisid tegema teiste noorte laborantidega koostööd.

Programmi käigus tuli seostada omavahel füüsikat, keemiat ja bioloogiat ning siduda seda matemaatika ja infotehnoloogia võimalustega. Programm toimus kahes laboris. Katsete käigus mõõdeti mahtanalüüsi ehk tiitrimise abil C-vitamiini sisaldust kartulisordis „Gala“. Väga põnev oli määrata kromatograafilise meetodiga spinatis leiduvate pigmentide sisaldust. Vahva ja originaalselt lihtne oli osmoosi uurimise eksperiment: mõõdeti aega, mis kulub soolvees olevate kindlas suuruses kartuliliistude põhja vajumiseks.

Teise laboritöö kogemuse said IB üksuse noored Tallinna tehnikaülikooli anorgaanilise keemia instituudi laboris. Novembris toimunud õppekäigul sai iga klass oma ülesande, mis tuli õppejõudude juhendamisel tänapäevaste uurimisvahendite ja meetodite abil lahendada. Üks rühm identifitseeris värviliste katsete abil ioone, teine määras tiitrimisega vee karedust ja kolmas rühm analüüsis happe-aluse lahust.

Õpilaste pingutustele järgnes väike keemiateater, kus oli võimalik nautida efektseid demonstratsioonkatseid: näha sai värvilisi tulesid, nn elevandi hambapastat, vaskmündi „lahustumist“ lämmastikhappes ja efektset suhkru söestumist väävelhappe toimel.

Oleme tänulikud teaduslaborite juhendajatele ja õpetaja Anna Kikkasele nende põnevate võimaluste eest.

Jalus