fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

erakooli uudiskiri

IB õpe on huvitav ja võimalusterohke

20.10.2017

Esimest korda IB õppega kokku puutudes võib aasta algus olla õpilasele tohutute muutuste jada. Noor on asunud elama teise riiki, õpib sootuks võõras keelekeskkonnas ja peab suutma oma aega teisiti planeerida. Rahvusvahelise õpperühma liikmena tuleb tal kohaneda kultuuride erinevusega ja välja selgitada, mis teda ees ootab.

Vanad kalad pakkusid tuge
Selleks, et maandada hirme ja toetada sisseelamist, tulid juba kogenud õppurid äsja alustanutele appi. DP2 rühma õpilased vahendasid töötoas „Kuidas IB programm üle elada“ oma kogemusi, mida on toonud kaasa osalemine kolm aastat vältavas õppeprogrammis.

Areldi alanud töötuba sai sisse erilise hoo, kui õpetajad lahkusid, jättes õpilased omavahele. Vanemad õpilased rääkisid alustajatele näiteks öödest, mille jooksul on kirjutatud 2000-sõnaline essee. Meenutati ka värvikaid seiku hetkedest, mil matemaatikatunnis tuli maadelda korraga mitme eri teemaga. Samuti said esimese aasta õpilased teada, kuidas tulla toime uneaja lühenemise ja vaba aja kaoga.

DP2 õpilased kinnitasid, et kogu see kannatuste rada on vajalik. Lihtne ei ole, aga kindlasti on huvitav ja eesmärgi saavutamiseks tuleb end iga päev ületada.

Õpingud algasid seoste loomisega
Esimesel veerandil on IB õppuritel olnud võimalus analüüsida, uurida, avastada ja leiutada. Ka mängul ja loovusel on olnud oma osa. Õpetajad on suunanud esimese aasta õpilasi tajuma, tundma ja teadma eri valdkondade omavahelisi seoseid.

Noored on näiteks

 • uurinud, kuidas on omavahel seotud kultuurilugu ja keemia;
 • tutvunud tehnoloogia ja arvutitarkvara võimalustega, mis lubavad lahendada matemaatiliselt keerulisi ülesandeid, et korraldada uuringut või võtta kasutusele uus tehnoloogia näiteks bioloogias;
 • otsinud ettevõtluse, ajaloo ja füüsika kokkupuutepunkte;
 • analüüsinud matemaatika ja teiste täppisteaduste omavahelist suhestumist.

Nende seostega tegelemine on mõjunud väga inspireerivalt, mida kinnitavad ka alljärgnevad õpilaste muljed:

 • „Ma ei uskunud, et on võimalik avastada nii palju seoseid. Ometi oli. Kogesin seda ühel ebatavalisel ettevõtmisel. Alustasime „Aliasega“ – küllap teate seda mängu. Ebatavaliseks muutis mängu aga asjaolu, et pidime selgitama matemaatikas ja infotehnoloogias kasutatavaid teadustermineid. Proovige kodus! See polegi nii lihtne, küll aga avab säärane mäng silmi ja on samas naljakas.“
 • „Tutvusime IT, bioloogia ja matemaatika omavaheliste seostega. Meile ei olnud üllatus, et kõik süsteemid tuginevad matemaatikale. Sel päeval saime aimu kodeerimise binaarsüsteemi olemusest, ülesehitusest ja rakendusvõimalustest. Meid ärgitati mõtestama, mil moel ja kus säilitatakse eri andmeid: arutlesime selle üle, milline on lõputute andmete keskus praegu ja mida andmete ladustamine võib tähendada tulevikus. Põnevust pakkus ka DNA-mudeli loomine.“

Õppeaasta esimestesse kuudesse mahtus muudki
Septembris võisid IB esimese aasta noored

 • avastada Tallinna vanalinna kummituslegendide kaudu;
 • lahendada Haapsalus valge daami müsteeriumit;
 • tutvuda Katariina gildis kunsti- ja ettevõtlusvormide seosega;
 • osaleda Katariina kiriku laval inimskulptuuride töötoas;
 • määrata Niguliste kiriku kunstiteoste vanust värvikihtide koostise järgi, kasutades röntgenit ja mikroskoopi.

Selja taha jäid ka esimesed proovieksamid, kirjalikud tööd, esitlused, kontrolltööd jpm. Septembrile pani punkti eriilmelistest ja veidravõitu ettevõtmistest koosnenud rebaste nädal.

Oktoobrikuu ettevõtmised avati õpetajate päeval kaasa lüües. Toimus ka teadlastest ja ettevõtjatest erikülaliste korraldatud põnev loeng-töötuba, kus Ilze Dimanta (filosoofiadoktor bioloogias), Els Heinsalu (filosoofiadoktor teoreetilises füüsikas) ja L’Oréal Balticu esindaja Aija Miglāne vahendasid õpilastele huvitavaid fakte teaduse ja ettevõtluse väärtusloomest, koostoimest ning ühisosast. Nad innustasid õpilasi valima täppisteaduste eriala, kirjeldades keemikute ja füüsikute karjäärivõimalusi. Näiteks mõlemad teadlastest lektorid on muu hulgas programmi „L’Oréal-UNESCO For Women in Science“ stipendiumi laureaadid.

Jalus