fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

erakooli uudiskiri

IB õppe vilistlased räägivad

20.12.2016

Juunis lõpetas Audenteses IB õppe 12 noort ning enamik neist läks edasi õppima USA, Hollandi, Suurbritannia, Taani ja Eesti ülikoolidesse. Rääkisime neist kolmega, et teada saada, kus nad õpivad ja mida jäävad mäletama IB aastaist.

Kus te praegu õpite ja mis on teie tulevane elukutse?
greta-olive-magi_ib-vilistlane_2016Greta: Lõpetan esimest semestrit USA-s Põhja-Colorado ülikoolis, kus soovin saada bakalaureusekraadi ärijuhtimises, mille rõhk on raamatupidamisel. Kui ma praeguses suunas jätkan, siis peaks minust saama kahe ja poole aasta pärast raamatupidaja. Töötan veel ülikooli keskuses, mis kannab nimetust Center for Honors, Scholars, and Leadership.

elizaveta-tashlikovich_ib-vilistlane_2016Liza: Õpin Euroopa rahvatervise programmi raames Hollandis Maastrichti ülikoolis. Minu tulevane amet on seotud tervise ja heaolu edendamisega ning haiguste ennetamise ja eluea pikendamisega.

 

Miimiia-natka_ib-vilistlane_2016a: Mina õpin Taanis KEA ülikoolis, mille ingliskeelne nimetus on Copenhagen School of Design and Technology. Kolme aasta pärast, kui olen bakalaureuseõppe lõpetanud, saab minust arhitektuuritehnoloog.

 

Kas IB-s veedetud aeg on aidanud teil õpinguid jätkata?
Greta: IB kursused, mida võtsin, lubasid mul ülikoolis sissejuhatuskursustest mööda minna ja liikuda kohe keerulisemate poole. Selle loogika järgi läbisin kõik ülikooli algkursused Audenteses. Kõige tarvilikumad oskused, mida IB mulle õpetas, on järgmised: kuidas kirjutada resümeed, kuidas avaldada tulevasele tööandjale intervjuul muljet, kuidas värbamisprotsess tegelikult käib (tänu IB Business Managementi õppeainele) ja kuidas vajaduse korral head esseed kiiresti kirjutada (peamiselt tänu IB Historyle).
Liza: IB edendas minu bioloogiahuvi (peamiselt IB Biology), sest see andis selge arusaamise, mida ma tahan pärast kooli lõpetamist ülikoolis õppida. Lai valik teemasid igas International Baccalaureate’i õppeaines aitab sul valida tulevast rada ning mõjutab sinu arvamust ja annab arusaamise, mis sind täpselt huvitab. Samuti aitab see sul oma teadmisi hinnata ja tähtsuse järjekorda seada.
Miia: Ainepõhistest teadmistest tähtsam on see, et IB valmistas mind ette tiimidega töötama ja oma tööd esitlema. Minu erialal töötavad üliõpilased koolis ja arhitektid oma tegevusalal iga päev rühmas, et saavutada parimad tulemused, kombineerides eri taustu ja teadmisi. Seega on tiimitöö- ja esitlusoskus kuldaväärt!

Kas teie tegevusalal on uute talentide järele nõudlust?
Greta: Jah, see nõudlus on üleilmne. Forbese artiklis „Parimad haridused tööle pääsemiseks“ asus raamatupidaja haridus esikohal.
Miia: Minu tulevasel tegevusalal on nõudlus uute talentide järele olemas ja seepärast loodan, et saan lisaks õppimiskogemusele ka võimaluse töötada eri riikide projektides.

Kui peaksite IB-õppega uuesti alustama, siis mida teeksite teisiti?
Greta: Tagasi vaadates võin öelda, et veetsin palju aega projektide kallal, mis ununesid kiiresti ja ei toonud mulle kasu. Kui peaksin uuesti IB õpinguid kordama, planeeriksin oma aega IA-le ja lõpueksamitele, mis tegelikult mõjutavad tulemust.
Liza: Korraldaksin oma aega kindlasti teistmoodi, sest IB programm on raske ja sul tuleb keskenduda õpingutele. Iseenda ja aja juhtimine on iga IB õpilase põhioskused, mis peavad olema, vastasel juhul ei saa sa hakkama.
Miia: Kui peaksin IB õppe uuesti läbima, siis ei muudaks ma ennast eriti palju. Töötasin hoolega ja see tasus ennast ära. Loomulikult on alati ruumi parendustele, kuid ma olen oma tulemustega rahul. Suutsin kooli ja elu tasakaalus hoida, mis oli mulle väga tähtis. Mis puudutab kogu IB kogemust, siis pean tõdema, et on mõni asi, mis minust ei sõltu, ja see on elu.

Kes oli teie lemmikõpetaja?
Greta: Kui õppisin Audenteses, siis oli seal mitu staarõpetajat. Minu EE juhendaja Andrei Apostol pani mind huvituma ajaloost ja tema tunnid pakkusid mulle alati põnevust. Meelis Kitsing näitas üles asjatundlikkust, andes mulle palju oskusi, mida kasutan iga päev. Ühtlasi tutvustas ta mulle teemasid, millega kavatsen töötada terve oma elu. Tetyana Kasima hoidis õpilasi tegevuses. Ta oli rasketel aegadel positiivne (mis mõjutas õpilasi, sealhulgas mind) ja viis ellu lavastuse „Minu veetlev leedi“.
Liza: Kuna igal IB õpetajal on oma õpetamismeetod, on raske nimetada üht parimat. Kõige tähtsam omadus, mis õpetajal peab olema, on oskus ehitada üles sõbralik õhkkond. Õppimine ja materjalist arusaamine oleneb alati sellest, kuidas õpetaja seda esitleb. Peale selle peab õppeprotsessis olema osa nii õpetajal kui ka õpilasel: oluline on anda õpilasele võimalus ammutada uut teadmist ise ja siis seda klassis tutvustada. See paneb õpilase paremini materjali mõistma. Kadri Mettis, Tetyana Kasima ja Andrei Apostol on tõelise õpetaja täiuslikud näited.
Miia: Eesti keele tunnid Anu Petermanniga olid alati innustavad. Ta tekitas tunde, et meis kõigis on midagi erilist. Ta rõhutas, et sa ei tohi kunagi kuulata inimest, kes ütleb, et sa ei ole piisavalt hea. Tegelikult oleme palju paremad ja võimekamad, kui ise arvame.
Inglise keele õpetaja Margarita Hanschmidt ei jätnud kunagi järele meie piiride laiendamist ning arendas meie teadmiste ja isiksuse eri külgi. Selle eest olen talle väga tänulik.

Mis oli teie kõige meeldejäävam hetk õpilasena?
Greta: Minu IB kogemuse kõige nauditavam osa oli lavastus „Minu veetlev leedi“. See oli muljet avaldav ettevõtmine, milles osalesid kõik IB klassid. Tulemuseks oli tohutu edu, see oli välja teenitud palk mängueksami sooritamise eest.
Liza: Mulle on kõige enam meelde jäänud õppekäigud ja klassi lõpureis. See tugevdab õpilastevahelist sidet ja annab arusaamise, et IB ei ole ainult õppimine, vaid see on ka ühise perena ajaveetmine.

Kas nautisite IB aega?
Liza: Kuigi IB õpe oli nõudlik ja keeruline, nautisin ma seda perioodi ning olen rõõmus, et valisin selle õppevormi. IB õpetas mulle palju, suurendas minu vastuvõtlikkust ja kasvatas uudishimu eri võimaluste vastu.
Olen õnnelik, et sain õppida koos inimestega, kellel on erinev kultuuritaust. Õpingute ajal oli klass minu perekonnaks, kuna tulin Eestisse elama üksinda. Endised klassikaaslased on ikka veel minu sõbrad ja me suhtleme ka praegu, kuigi IB õpingud on läbi.
Miia: Nautisin oma aega IB õppes ja Audenteses väga. See kool koos töötajatega muutis kogu kogemuse äärmiselt meeldivaks.

Kirjelda IB-d kolme sõnaga.
Liza: Mul on kolm varianti:
1)    ülemäärane, kurnav, kasulik;
2)    ära unusta tähtaegu;
3)    see on seda väärt.
Miia: Praegu, mitte hiljem!

Mis on teie alatine mulje IB-st?
Liza: Olles bakalaureuseõppe tudeng, tunnen ma kasu, mida IB-s õppides sain. Olen tänu varem omandatud teadmistele teistest üliõpilastest ees. Ma tean, kuidas kirjutada akadeemilisi töid, ma oskan iseseisvalt õppida ja mul on organiseerimisoskus. Ma suudan vaadata asju eri perspektiivides ning analüüsida olukordi ja ülesandeid mitmest vaatenurgast. Samuti oskan hankida ja kasutada uut infot ka inglise keeles, mitte üksnes oma emakeeles. Kõik need omadused ja võimed olen saanud IB kogemuse kaudu. See annab mulle praegu eelise ja ma olen õnnelik, et mulle selline võimalus anti.
Miia: Minu alatine mulje IB-st on: külmad käed ja soe süda mind kallistamas (kõike seda heas mõttes!).

Jalus