fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

ERAKOOLI UUDISKIRI

IB programm keskendub noore tulevikule

11.03.2019

International Baccalaureate’i ehk IB õppekava ja võimalustega saavad huvilised tutvuda lahtiste uste nädalal 11.–15. märtsini 2019. IB üksuses õpinguid jätkates võib noor ise valida oma ainekava, lähtudes just sellest, mis on tema tugevused ja millisena näeb ta oma tulevikuteed.

Sissejuhatuseks eelaasta
Enne kaheaastast IB Diploma programmi läbib õpilane IB eelaasta, mille käigus ta õpib ennast paremini tundma. See võimaldab noorel järgmisel aastal teadlikult valida, milliseid aineid ta soovib õppida sügavuti ja milliseid standardtasemel.

Eelaastal õpitakse matemaatikat, füüsikat, keeli ja loodusaineid, oma koha õppekavas on leidnud ka kultuuriantropoloogia ning loovaine (creative project). Ühtlasi omandavad noored teadusliku uurimistöö kirjutamise oskusi (allika analüüs, graafiku ja diagrammi loomine, andmete kogumine jms) ning asutavad oma õpilasfirma.

Kaheaastane diplomiprogramm vastab õppija huvidele
Eelaastale järgnevad IB Diploma õpingud hõlmavad kolme kohustuslikku tuumikkursust (need sisaldavad ka teadmisi ja oskusi, mida Eesti tavagümnaasiumis ei jagata):

  • esimene kursus on TOK (theory of knowledge), mille käigus õpilased ja õpetajad uurivad koos näiteks seda, mis on teadmised, kuidas need kujunevad ja kuidas on teadmised omavahel seotud. TOK õpetab kriitiliselt mõtlema, eri valdkondi mõistma ning oma teadmisi nii argumenteerimisel kui ka analüüsimisel tõhusalt kasutama;
  • teine kursus hõlmab iseseisvat uurimistööd (extended essey), mille noor kirjutab IB Diploma teise aasta lõpuks ühes aines, tavaliselt selles, mida ta tahab ülikoolis edasi õppida. Selle töö kirjutamisel tulevad kasuks analüütiline mõtlemine ja eri teadusvaldkondade teadmised;
  • kolmas kohustuslik kursus on CAS (creativity action service). See on loovuse ja sotsiaalse aktiivsuse õppeaine, mis suunab õpilast tegelema loomingu ja ühiskondlikult vajaliku tegevusega ning ärgitab teda arenema ka spordis.

Lisaks tuumikkursustele on IB Diploma õppekavas kuus ainerühma (emakeel, võõrkeeled, ühiskonnaained, loodusained, matemaatika, valikaine). Selleks et õpilase individuaalne õppekava oleks tasakaalus, valib ta igast rühmast vähemalt ühe õppeaine. Neist kolm ainet tuleb läbida kõrgtasemel ja kolm standardtasemel.

11. klassis omandab noor nelja õppeainet süvitsi inglise keeles. Lisaks sellele õpib ta oma emakeeles kirjandust ja kultuurilugu.

Diplomi saamiseks sooritab õpilane IB Diploma teise aasta lõpul kõigis valitud ainetes eksami ja kirjutab lisaks sellele kaks eriilmelist esseed.

Erakooli vilistlasele suur soodustus
Audentese erakooli 9. klassi lõpetanu saab meie IB programmi alusel õpinguid jätkata väga soodsatel tingimustel. Lisainfo IB vastuvõtu kohta leiate kodulehelt.

Jalus