fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

E-GÜMNAASIUM

Inglise keele õpetaja Mari Pruli tutvustas võõrkeelte õpetajate sügiskonverentsil videoülesannete läbiviimist tunnis

20.12.2018

Audentese e-gümnaasiumi ja spordigümnaasiumi inglise keele õpetaja Mari Pruli tutvustas videoülesannete läbiviimist tunnis võõrkeelte õpetajate sügiskonverentsil „Keel ja meel – loovalt ja teisiti!“.

Sügiskonverentsidest on saanud Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu (EVÕL) üks oodatumaid sündmusi. 23.–24. novembril 2018 toimus hotellis Hestia Hotel Europe EVÕLi 4. sügiskonverents „Keel ja meel – loovalt ja teisiti!“. Kui aastatel 2015–2017 toimunud konverentside eesmärk oli tõsta keeleõpetajate teadlikkust digipädevuse ja digitaaltehnoloogiat kasutavate õpetamismeetodite vallas, siis 2018. aasta sügiskonverents keskendus keele õppimise ja õpetamise mittetraditsiooniliste võimaluste tutvustamisele.
Konverentsi ettekannete ja teemade valdkond oli lai: loovuse arendamine ja keeleõpe draamaõppe, loovkirjutamise, mängupõhise õppe toel ning vahendusel; innovaatilised keele-materjalid ja -programmid; projektipõhine keeleõpe tunnis ja väljaspool tundi; alternatiivsed hindamise võimalused keeleõppes.
Konverentsil oli kokku 130 osalejat, neist 30 esinejat. Meeldiv oli tõdeda, et sel aastal oli esinejate hulgas ka noori keeleõpetajaid.

Inglise keele õpetaja Mari Pruli tutvustas konverentsil video kasutamise võimalusi keeleõppes.

Mari Pruli: „Õpilastele meeldib tunnis videoid vaadata, mulle õpetajana meeldib neile seda lõbu pakkuda tingimusel, et tegevus ei piirneks pelgalt vaatamisega ja uue info omandamisega, vaid annaks võimaluse ka võõrkeele õppimiseks. Õpikutega kaasnevad videod ei ole alati väga motiveerivad või ei paku piisavalt jätkutegevusi. Praktilises töötoas jagasin enda koostatud töölehtede põhjal ideid, kuidas ühe lühikese ja lõbusa video abil õpetada grammatikat (sabaküsimused), hääldust (sõnarõhk), õigekirja ja vanasõnu. Konkreetne video ja ülesanded on ingliskeelsed ja sobivad kasutamiseks vanemas kooliastmes või täiskasvanutega.“

Jalus