fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

ERAKOOL

Inglise keele õpetajad käisid end Narva Kolledžis täiendamas

06.04.2022

Tartu Ülikooli Narva Kolledž organiseerib aeg-ajalt tegevõpetajatele huvitavaid täiendkoolitusi. Seekordne oli suunatud inglise keele õpetajatele ning kandis nime „Õppijate kaasatuse tõhustamine inglise keele tunnis/Enhancing learner engagement in the EFL class“. Koolitus toimus Ameerika Saatkonna ja Briti Nõukogu toel ning esinesid rahvusvahelise taustaga koolitajad. Lisaks kaasamisele räägiti probleemilahendusoskuste, kriitilise mõtlemise ja koostöö õpetamisest. Meie kooli inglise keele õpetajad (Liisa Kubre, Kertu Laanesoo, Age Osik, Katrin Rüütel ja Riina Rosenfeld) käisid kohal ja said uusi nippe, kuidas õpilaste silmad tunnis rohkem särama panna.

Jennifer Uhler tutvustas, kuidas ajuteaduse uuringud on muutnud arusaama õppimisest. Ta alustas küsimusega „Kui õpilased peavad lahendama keerukat probleemi, siis milliseid soovitusi te neile annaksite?” Kui veel paar aastakümmet tagasi olid soovitused stiilis: Istu paigal ja keskendu! Mõtle! Kasuta oma pead!, siis nüüd teatakse, et näiteks liikumine ja looduses viibimine soodustavad mõttetööd, samuti aitab keerulisi olukordi lahendada koostöö ja loovus. Kuulamise ajal sirgeldamine võib näida kõrvaltegevusena, ent sageli aitab see materjali süstematiseerida ja kinnistada. Ettekandest jäi kõlama ka provokatiivne lause „Täna on meie tähelepanuvõime lühem kui kuldkalal“. See viis edasi nutiajastu suuremate ja väiksemate probleemide käsitlemiseni, millega tunnis lihtsalt peab arvestama.

Koolituse teine pool kulus praktilisematele teemadele, kus osalejad said erinevaid meetodeid omal nahal läbi proovida. Meie õpetajatele meeldis kõige rohkem Jaqueline Hadeli ettekanne, mis rääkis kriitilise mõtlemise õpetamisest. Arutasime gruppides erinevaid väiteid ja seda, kuidas saame olla kindlad, et just see väide õige on ning mille järgi üldse otsustame. Kuigi kriitiline mõtlemine on tänases infoühiskonnas hädavajalik oskus, millesse tuleb suhtuda täie tõsidusega, saab seda õppida ka läbi huumoriprisma. Saadud head mõtted on inglise keele tundides osade õpilastega juba ka läbi tehtud.

Päeva lõpetas Fulbright’i programmi kaudu Ida-Virumaa koolidesse inglise keele õpetajaks sattunud Taylor Esposito hoogne ettekanne. Tema arvates on õpilased kaasatud juhul, kui õpetaja arvestab nende huvidega, klassi dünaamika on paigas ja suhted ning ootused läbi räägitud ja õpilase sisemine motivatsioon ja enesehinnang toetavad õppimist. Tema kasutab nende aspektidega arvestamiseks sageli muusikat ja erinevaid mänge („Where the wind blows“, „Rose, thorn and bud“, „Having a ball“, „Rock and Rule“ jne), samuti on oluline mööbli paigutus klassiruumis.

Koolitus oli mitmekesine ja iga osaleja leidis sealt midagi kasulikku. Pikk autosõit Narva ja tagasi andis võimaluse koolitusteemasid kolleegidega läbi arutleda ning teha plaane uute ideede rakendamiseks.

 

Jalus