fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

IB

Integreeritud IB tunnid pakkusid õpilastele rikastavat kogemust

07.03.2016

Rahvusvahelise gümnaasiumiõppe IB DP1 õpilased käsitlesid kirjanduse tunnis Kazuo Ishiguro raamatut „Never Let Me Go“. Kuigi raamat kuulub ulmeromaanide hulka, oli sõpruse ja armastuse teema käsitlus väga hingelähedane DP1 õpilastele. Raamatu põhiteemaks oli inimeste kloonimine varuorganite saamise eesmärgil. Sellest tekkis mõte, et õpilased võiksid ka bioloogia tunnis sama teemat käsitleda ja seejärel saab teha ühise tunni organdoonorluse teema üle arutlemiseks.

Bioloogias õpiti, kuidas organism toodab antikehasid ja miks antikehad on inimese organismis vajalikud. Sealt jätkasid õpilased juba veregruppide määramise ja vereülekande teemaga, sest ka organdoonorluse üheks probleemiks on see, et organi annetaja ja saaja peavad omavahel sobima, et ei tekiks äratõuke reaktsiooni. Seetõttu ei sobi iga inimese organid igaühele ja täielikult sobivat doonorit oodatakse kaua. Õpiti ka südame ehitust ja tööd ning uuriti erinevaid võimalusi, kuidas saab südamesiirdamist vajav inimene edasi elada. Meditsiin on väga palju arenenud ja tänapäeval on olemas nii tehisorganid kui ka võimalus toota transgeenseid loomi, kelle organeid saab ajutiselt kasutada.

Kui need teemad olid bioloogias läbitud, toimus ühine tund, kus õpilased tutvustasid raamatut ja seal käsitletud teemasid, millest oluline oli doonorlaste kasvatamise ja koolitamise eetilisus. Seejärel jagunesid õpilased kahte gruppi ja peeti väitlust, kas olla organdoonorluse poolt või vastu. Teemat arutati nii teadusliku kui ka eetilise poole pealt.

Väitluse kohtunikeks olid õpetajad. Kõige veenvamaks tunnistati meeskond, kes väitles organdoonorluse vastu. Tunni lõpuks valiti välja ka parima väitleja, kelleks osutus Jaan Vahl.

Jalus