fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

ERAKOOL

Jäätmetekke vähendamise nädalal pöörati tähelepanu erinevatele teemadele

04.12.2018

Novembrikuu eelviimasel nädalal peetakse üleeuroopalist jäätmetekke vähendamise nädalat. Sel nädalal pannakse igas tunnis rohkem rõhku taaskasutuse tähtsustamisele ning erinevatele jäätmetekke vähendamise teemadele. Teeme ülevaate õpilaste erinevatest tegevustest sel nädalal.

1.b klass meisterdas tööõpetuse tunnis jäätmetekke vähendamise nädalal paberjääkidest päikesesüsteemi, kus ka reaalselt päike “valgust” näitas. Loodusõpetuse tunnis räägiti asjadest ja taaskasutusest, samuti prügi sorteerimisest.

2.b klass vaatas mitut filmi, mis käsitlesid pudeli ja plastiku teekonda. Samuti meisterdati tööõpetuses jääkmaterjalist fantaasiamasinaid ja –elukaid.

3.a klassi õpilased sorteerisid kodus usinasti prügi ja jutustasid sellest klassis. Lisaks valmistasid kõik väikese koolimaja klassid tundides taaskasutuse põhimõtetel vanadest ajalehtedest koridori kaunistusi.

Ühiskonnaõpetuse ning inimeseõpetuse tundides käsitleti järgnevaid teemasid: jätkusuutlik areng, keskkonnahoid, loodusarmastus, empaatiavõime. Õpetaja Kadi Aaviku soov on edasi anda teadmist, et igal meie ostul ja teol on laiemad mõjud kogu maailmale. 7. klassidele näidati videoid, kuidas plastik jõuab vetesse, milline on plastiku nii-öelda eluring ja miks on vaja prügi koguda. Tundides vesteldi teemal, miks kaltsukad on lahedad ja miks käsitöö tunnid on lahedad.

Jäätmetekke vähendamise nädalal sisustas käsitöö õpetaja oma tunnid 4.–8. klassi tüdrukutele Eesti Pandipakendi õppematerjali koos näidiste, esitluse, õppefilmide- ja küsitlusega. Õpilased nägid esitlust ja filme nii plastik, metall, kui ka klaaspakendi teekonnast ja mida kõike nendest taas toota saab. Samuti tegid õpilased kavandeid käsitöötunni projektiks “vanast koolivormist uusi esemeid”. 9. klassi tüdrukutega on käsitöö tundides käsil pikem projekt, mille teema on “Keskkonnateadlik nipiga käsitöö”, mis hõlmab endas taaskasutust. Õpilased valisid ise tehnika, materjalid ja teostuse. Projektitööd peaksid valmima detsembris.
Käsitöö- ja köögikunstiringil valmisid uhked “Lumelilled”. Mahakantud õpiku lehtedest ehk vanapaberist kleebiti kokku dekoratiivsed kaunistused, mis on üleval suure koolimaja 4. korruse seinal.

7.–9. klassi õpilased arutasid eesti keele tundides, kuidas tarbida targalt ja kavandada oma oste. Selleks harjutati Google Keepis ostusedeli koostamist, arvestades oma lähiaja plaane ja mõeldes, mis on reaalsed vajadused. Lisaks arutati ostusedelis toodete järjestust, kuidas kaupluses optimaalselt liikuda, et vältida liigset kulutamist.

5. ja 6. klassid vaatasid jäätmetekke vähendamise nädalal loodusõpetuse tunnis filmi plastprügist, kui keskkonnaprobleemist, millele järgnes arutelu. 5.c klass uuris inimeseõpetuse tunnis erinevaid pakendeid, et leida märgistusi selle kohta, kas pakend on taaskasutatud materjalist, ümber töödeldav või kuidas ja kuhu tuleks pakend viia. Samuti alustas klass vanade teksade kogumise kampaaniaga, et võtta osa projektist “Anna teksadele uus elu” (Reet Ausi, Stockmanni ja Uuskasutuskeskuse projekt).

Bioloogiatunnis said 7. ja 8. klassi õpilased osa Keskkonnaameti poolt pakutud programmist, mida viis läbi Reet Kristian. Lapsed õppisid prügi sorteerima ja koos arutleti, mis probleeme tekitab liigne prügi ja kuidas teha keskkonnasõbralikke otsuseid.

8.a klassi inglise keele tundides räägiti ja kirjutati arutlusi õpetaja Katrin Rüütli eestvedamisel kuidas maailma paremaks muuta jäätmetekke vähendamisega. Õpilaste mõtted olid järgnevad:

„Veekogude reostus on üldjuhul inimeste põhjustatud. Veereostus mõjutab elusloodust. Näiteks, kilpkonnad söövad plastikut, arvates et tegemist on toiduga. Tulemuseks on, et kilpkonnad surevad, sest on alla neelanud palju plastikut. Mida me saame teha, et seda muuta? Taaskasutada igasugust pakendimaterjali. Näiteks plastpudeleid saab kasutada mitu korda. Ka kilekottide kasutamist saaks vähendada. Puuvilju ei pea panema kilekotti ja siis oma ostusid veel omakorda teise kilekotti. Kui juba selle väikse asjaga alustada, võib see muuta palju.“ (Lisette 8.a)

„Töötus on kasvamas aina suuremaks probleemiks. Üks viis selle lahendamiseks on palgata inimesi robotite asemel. Teine võimalus on teha kampaaniaid kaasates just noori, kes siis saaksid erinevate keskkonnateemaliste kampaaniate tegemise eest palka. Näiteks, kui noor inimene teeb mingi kampaania vmt globaalseid probleeme ennetavat, saab ta selle eest ühe kuu palga. Tulemusena saame ennetada nii töötust kui ka globaalseid probleeme.“ (Evelin, 8.a)

„Abikaugetes piirkondades on tavaliselt halvad teeühendused, sinna puudub ühtne transpordisüsteem. Tavaliselt puuduvad neil inimestel ka telefonid. Need alad on muust ühiskonnast sageli ära lõigatud. Siin on mõned lahendused, kuidas abikaugetes piirkondades elujärge parandada. Me peaksime andma võimalusi nendes piirkondades vabatahtlikku tööd teha. Me saaksime sellele probleemile rohkem tähelepanu tõmmata ja inimeste teadlikkust sellest tõsta. Me võiksime luua fonde, kuhu inimesed saavad annetusi teha, et aidata abikaugetesse piirkondadesse ehitada näiteks tervishoiusüsteeme jmt.“ (Liisa, 8.a)

„Ma ütleks, et inimesed on põhjustanud umbes 80% maailma probleemidest, olgu need siis vigastused või muud sarnast aga enamjaolt on see inimeste endi põhjustatud. On olemas selline asi nagu doomino efekt, mis põhimõtteliselt tähendab, et tehes vähemalt ühte asja võime mõjutada tervet sündmuste jada või vastupidi, mitte midagi ei muutu.“(Danero Säde, 8.a)

8.a klassi õpilase Hannahi täispikk tekst oli järgnev:

 

Global issues. Waste.
The threat of waste to the environment, health and safety is huge. Pollution runs into rivers and seeps into ground water.
Flooding is caused by garbage clogging drains and the atmosphere can be poisoned by the toxic discharge from trash. So what can we do?
One solution is to start composting to create less waste. If we do this it will create less waste and composting will create soil. Another solution is to buy less packaged food. There are plenty of stores, where you can bring your own jar to put the food into, such as eco store etc. By doing this we can reduce packaging that comes from the food and also be more eco, it’s a little bit pricier but it’ll help save the planet.
To sum up there are many ways to reduce waste, if people start buying less packaged food it will reduce waste, and we can help our planet by doing that.

 

Õpilased olid jäätmetekke vähendamise teemast tõsiselt huvitunud ning seda teemat käsitletakse kindlasti veel ka edaspidi. Samuti jätkame eelmisel aastal alustatud pandipakendite kogumisega ning nende tagastamisest saadud tulu eest ostame koolimajja erinevaid lauamänge ning tegevusi aktiivseteks vahetundideks.

Jalus