fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

ERAKOOLI UUDISKIRI

Kaheksanda klassi õpilased kaitsesid loovtöid

09.06.2022

11. mail toimus Audentese erakooli kaheksandate klasside õpilaste loovtööde kaitsmine.

Loovtöö koostamine on põhikooli lõpetamise tingimus. Noortel on võimalik kas individuaalselt või rühmas teha uurimistöö, projekt, kunstitöö või muu taoline töö, milles saab kasutada oma loovust. Töö eesmärk on pakkuda õpilasele tema huvidest lähtuvat eneseteostust ja õpetada planeerima tegevusi, pidama kinni tähtaegadest ja tegema koostööd juhendajaga.

Kui õppeaasta jooksul on õpilased saanud enda töid tutvustada klassis kollokviumitel, siis lõplik töö kaitsmine on alati toimunud õppeaasta lõpus komisjoni ees. Tööd kaitstes tuleb õpilasel olla ilmekas esineja ja enesekindel küsimustele vastaja. Ühtlasi on vaja ette valmistada esitlus, mille tekst ja visuaalne kujundus oleksid publiku jaoks informatiivsed ning selged. Seega on tegemist mahuka tööga, mis saadab õpilast kogu kooliaasta jooksul.

Kirju teemavalik

Tänavuste loovtööde sisu oli lähtuvalt inimeste huvidest mitmekesine. Palju oli meisterdamist: koolimaja õuele valmisid lindude pesakastid, meisterdati veel koroonalaud, piljardilaud, lillekast, kohvilaud ja koolimaja mudel. Eesti muusikamaailm sai kolm uut muusikapala, disainimaailm uue lapitehnikas kudumi ja kangastelgedel kootud käsitööliniku. Kirjanduski leidis oma osa: loodi paar uut raamatut, üks räägib aiandusest ja teine on laste pildiraamat. Koostati uurimistöö kunstniku eluloost ja valmis skulptuur. Loovtöö raames andsid õpilased ka kehalise kasvatuse tunde, tegid korvpalli viskevõistlusi, millest valmisid isegi videod, ja tutvustasid klassikaaslastele skautlust.

Arvutimäng ja toitumisprojekt olid loovtööd, millelaadseid varasematel aastatel pole tehtud. Oma osa oli loovtöö lahendustes ka taaskasutusel: näiteks lillekast meisterdati vaid kodus olemasolevast materjalist, mis on igati keskkonnateadlik lähenemine.

Kaheksandike endi muljed

Paljudele kaaslastele meeldis Rasmuse loovtöö toitumise kohta, kuna see inspireeris. Nõuab ju parajat julgust rääkida kõigile, kuidas pead toitumispäevikut ja kontrollid oma kaalu.

Värviline, detailne, stiilne ja mahukas loovtöö oli Lota kootud kampsun. Põnev oli see, et töötunde kokku lugedes sai ta arvutada, kui kulukas on tegelikult käsitöö.

Loovtöö tegemisel oli õpilaste endi sõnul keeruline

 • leida head teemat;
 • tööga alustada ja motivatsiooni hoida;
 • aega planeerida (sest sageli tahaks tööd edasi lükata) ning
 • esitlust koostada ja teksti õppida.

Rõõmu valmistasid aga

 • joonistamine, klaveril musitseerimine ja töölaua taga nokitsemine;
 • hea tunne, mis tekkis siis, kui õpilane saigi millegagi päriselt hakkama (näiteks uue tööriista käsitsemisega);
 • trükisooja raamatu kättesaamine;
 • ladus koostöö sõpradega;
 • väiksematele korraldatud lõbus tund, mis neile meeldis;
 • pärast kaitsmist tekkinud eriline kergendustunne, et nüüd ongi kõik tehtud, ning
 • töö valmimisele järgnenud tõdemus, et kogu see vaev tasus ennast ära.

Seitsmendikest publik

Et olla valmis enda uueks õppeaastaks, on loovtööde kaitsmisel alati kohal ka seitsmendate klasside õpilased. Nad saavad kaitsmisel esitada küsimusi ja näevad, milliseid loovtöid on võimalik teha.

Seitsmendikud võtsid kaitsmiselt kaasa järgmised tarkuseterad:

 • oma aega tuleb hästi jagada ja planeerida ning loovtööd ei tohi jätta viimasele hetkele;
 • loovtöö tegemine kestab kauem, kui võiks arvata;
 • tuleb harjutada esitlemist ja teemast põhjalikult teada, sest töö kaitsjalt küsitakse palju küsimusi;
 • tuleb õppida kõva häälega rääkima;
 • tasuks teha töö, mis pakub teistele huvi;
 • loovtöö võib olla rahaliselt kulukas.

Kaitsmised kahes rühmas

Ühe rühma pealtvaatajate ilmselge lemmik oli Kaspari ja Rico meisterdatud vanaema kohvilaud, mis oli nii ilus ning millel oli päriselt kasutuseesmärk. Vaatajad rõhutasid, et ka töö tutvustus oli väga hea: poisse oli põnev kuulata.

Teise rühma puhul tõstsid seitsmendikud esile Markuse ja Steni suure koolimaja 3D-mudeli, millega oli palju vaeva nähtud. Oli näha, et poistel sujus koostöö väga hästi. Mudel oli ka puhas ja korrektne. Kaitsmisel kerkis üles tore mõte panna see mudel kooli fuajeesse ja lisada leedtuled.

Veel meeldis publikule Anetti ja Andersi tehtud lillekast, mille kohta oli koostatud ka väga ilus ning sisukas pildiraamat. Kast otsustati meisterdada põhjusel, et ehitajad ei teinud oma tööd hästi ja õpilased tahtsid ise paremini teha.

Teises rühmas avaldas muljet ka Nora loodud muusikapala, mis oli väga ilus ja mille treiler tekitas häid emotsioone. Õpilane oli ilmselgelt palju vaeva näinud ja andis nii häid selgitusi.

Ideed järgmise aasta loovtöödeks

Üks seitsmenda klassi õpilane jõudis pärast kaitsmise vaatamist selge ideeni: ta teeb endasuuruse maali, kus peal on kujutatud tantsija. Tema hobid on nimelt kunst ja tants. Uute ideedena nimetati ka puldiautot ja 2D-videomängu, seega mõtted juba tekivad.

Õpetajad on värskete ja huvitavate teemade ootel ning valmis juhendama, et järjekordsed noored saaksid oma huvid tööks vormida.

Jalus